1 héc tô mét bằng bao nhiêu mét

Trong bài học từ bây giờ, twrising.com đang liên tiếp chia sẻ về 2 đại lượng đo độ dài qua bài học kinh nghiệm tân oán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.Ở các bài học kinh nghiệm trước, con đã làm được là thân quen cùng với bảng đơn vị đo độ dài. Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, twrising.com vẫn tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ lâu năm qua bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét với héc-tô-mét.

You watching: 1 héc tô mét bằng bao nhiêu mét

1. Ôn tập các đơn vị chức năng đo độ lâu năm đang học

1.1. Giới thiệu các đơn vị đo độ nhiều năm sẽ học.

See more: Câu 7 Dùng Một Kính Lúp Có Tiêu Cự 12,5 Cm. Số Bội Giác Của Kính Lúp Đó Là :

Các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm sẽ học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

1.3. Quy tắc quy thay đổi đơn vị chức năng đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán thù lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. các bài tập luyện thực hành thực tế - Có lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào khu vực trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào địa điểm trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một tua dây khá dài 50dm, tín đồ ta sẽ giảm 3hm. Hỏi độ nhiều năm còn sót lại của gai dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000centimet - 5000cm + 40cm

= 10000centimet + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ nhiều năm còn sót lại của gai dây là:

50 - 30 = trăng tròn (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập tự luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 3hm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn đoạn thẳng AB 2dam. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp CD.

See more: Ý Nghĩa Lịch Sử Của Chiến Thắng Điện Biên Phủ Vào Năm Nào, Chiến Thắng Điện Biên Phủ Vào Năm Nào

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết bên trên đang share những kiến thức và kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét cùng héc-tô-mét. Hãy tham khảo những đoạn phim bài giảng trên twrising.com để giúp bé học hành hiệu quả hơn nhé!


Chuyên mục: Blog