Bài Tập Hàm If Trong Excel Có Lời Giải

Hàm if là hàm điều kiện được sử dụng tương đối nhiều trong excel dùng riêng biệt hoặc sử dụng ghép cùng với các hàm khác để cho ra công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập hàm if trong excel có lời giải

1.2: CÚ PHÁP

=IF (điều kiện,cực hiếm 1,cực hiếm 2)

Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “cực hiếm 1”, ngược trở lại trả về “cực hiếm 2”.

Trong đó:

Mình đã đã cho thấy ví dụ trong ví dụ sau.

Điều khiếu nại :Trong ví dụ trên ĐK làC3>=5

Giá trị 1 :Nếu ĐK đúng thì hiệu quả choquý hiếm 1, vào ví dụ trên quý giá 1 làĐỗ

Giá trị 2 :Nếu ĐK không đúng (ko thỏa mãn) thì tác dụng chocực hiếm 2, trong ví dụ trên giá trị 2 làThi lại

1.3: CÁCH DÙNG HÀM IF

Hàm if được sử dụng tương đối nhiều trong excel, được sử dụng kết phù hợp với các hàm khác, tôi vẫn đã cho thấy một số trường vừa lòng rõ ràng nhằm chúng ta hình dung ra đông đảo ngôi trường thích hợp có thể sử dụng hàm if.

Trường đúng theo 1.

Xem thêm: Top Game Xây Dựng Thành Phố Online Trên Nền Web ^^ !, Game Xây Dựng Thành Phố

If cơ phiên bản. (nhiều loại đơn giản nhất)

*

Đề :Nhập phương pháp điền tác dụng phụ thuộc vào điểm trung bình, ví như điểm mức độ vừa phải >=5 thì đỗ, trường hợp điểm trung bình =5,”Đỗ”, “Thi lại”)Hàm sẽ trả về công dụng làĐỗ

Trong ví dụ này tác dụng chỉ có 2 trường thích hợp đó làĐỗhoặcThi lại. Nếu điểm vừa đủ >=5 thì đỗ, ngôi trường hòa hợp còn sót lại là thi lại (đtb 5 và thâm niên >=3 thì thuộc các loại được thưởng trọn, sót lại thì ko được thưởng

Đáp án : Nhập bí quyết trên ô E3 nhỏng sau.

=IF(AND(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”,”Không được thưởng”)Sẽ trả về hiệu quả làKhông được thưởng

Vì thử khám phá là nên thỏa mã cả hai ĐK là Điểm thi đua phải >5 và Thâm niên yêu cầu >=3 thì nhân viên đó mới được ttận hưởng, sót lại là ko vậy bắt buộc ta nên cần sử dụng hàmandđể biểu đạt đồng thời 2 điều kiện

=AND(C3>5,D3>=3)đã cho kết quả làFALSE

Trường hòa hợp 3.If kết phù hợp với hàm or.

Đề: Nhập bí quyết điền phân nhiều loại phụ thuộc vào điểm thi đua và thâm niên, nếu như điểm thi đua > 5hoặcthâm niên >=3 thì trực thuộc các loại được ttận hưởng, còn lại thì không được thưởng

Đáp án: Nhập bí quyết trên ô E3 nlỗi sau.

=IF(or(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”,”Không được thưởng”)Sẽ trả về hiệu quả làĐược thưởng

Tôi chỉ đổi khác đề một chút ít so với ngôi trường vừa lòng 2, đó là rứa từ“Và”thành“hoặc”thì hiệu quả trả về cũng trở nên không giống, bởi hiện thời chỉ cần vừa lòng một trong 2 điều kiện chứ không hẳn đôi khi nhỏng TH2, điểm thi đua >5 hoặc thâm nám niên >=3 thì sẽ tiến hành ttận hưởng.