Bài Tập Phát Âm Lớp 6 Có Đáp Án

bài tập lựa chọn tự tất cả cách phân phát âm khác

các bài luyện tập phạt âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 phía trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh vày twrising.com biên soạn với đăng sở hữu. Tài liệu về ngữ âm Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài xích tập nâng cấp bao gồm đáp án, bsát hại công tác cùng đề thi giúp học sinh cố kỉnh chắc chắn kiến thức và kỹ năng phần kim chỉ nan trước đó hiệu quả.


Bạn đang xem: Bài Tập Phát Âm Lớp 6 Có Đáp Án

Mời chúng ta tđắm đuối gia vào team Tài Liệu Học Tập twrising.com nhằm xem thêm các tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập twrising.com


những bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền ở trong về twrising.com nghiêm cnóng rất nhiều hành động coppy bởi vì mục tiêu tmùi hương mại


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Exercise 1

1. A. with

B. third

C. thumb

D. bath

2. A. dream

B. breakfast

C. pleasant

D. head

3. A. that

B. than

C. with

D. thin

4. A. tries

B. relief

C. belief

D. field

5. A. chief

B. tie

C. brief

D. thief

Exercise 2

1. A. alone

B. cabbage

C. match

D. scratch

2. A. accident

B. climb

C. knife

D. hiking

3. A. chess

B. forest

C. lemon

D. leg

4. A. exercise

B. second

C. intelligent

D. next

5. A. queen

B. sleep

C. seed

D. deer

Exercise 3

1. A. India

B. pilot

C. invitation

D. inventor

2. A. patient

B. table

C. happy

D. lay

3. A. late

B. gate

C. skate

D. alligator

4. A. opposite

B. orange

C. potato

D. coconut

5. A. between

B. elephant

C. eleven

D. elevator


Exercise 4

1. A. wool

B. foot

C. wood

D. boot

2. A. pagoda

B. attractive

C. banana

D. apple

3. A. busy

B. unicorn

C. universe

D. ukulele

4. A. apply

B. around

C. above

D. late

5. A. temple

B. engine

C. excite

D. elbow

Exercise 5

1. A. cook

B. book

C. good

D. noon

2. A. spoon

B. foot

C. zoo

D. moon

3. A. listened

B. watched

C. fixed

D. stopped

4. A. wanted

B. painted

C. texted

D. opened

5. A. song

B. summer

C. sock

D. sugar

-The end-

Đáp án bài bác tập vạc âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Exercise 1

1. A

2. A

3. D

4. A

5. B

Exercise 2

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

Exercise 3

1. B

2. C

3. D

4. B

5. A

Exercise 4

1. D

2. D

3. A

4. D

5. C

Exercise 5

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

Trên đây là toàn cục nội dung của Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm các tư liệu giờ đồng hồ Anh hoặc như Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Bài tập There is - There are nâng cấp, bài tập về much, many với a lot of nâng cao... được cập nhật tiếp tục trên twrising.com.


Tsi khảo thêm
Đánh giá bài viết

Xem thêm: Tiểu Sử Của Ca Sĩ Phi Nhung Khiến Chồng, Tiểu Sử Ca Sĩ Phi Nhung

1 5.268
Chia sẻ bài bác viết
Tải về Bản in
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*
Tiếng Anh cho học viên tè học tập (7-11 tuổi)
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*