Cách khoanh tròn đáp án trong excel 2007

Để tạo ra sự một bài tập trắc nghiệm bên trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì phương pháp dễ dàng tốt nhất là tạo ra 4 lời giải, A, B, C, D hoặc là một trong, 2, 3, 4. Và tất yếu là bảo phủ các câu trả lời này là một vòng tròn, nó cũng tương tự bài bác trắc nghiệm nhưng thầy cô phát cho mình làm cho hằng ngày ấy