Cách tăng điểm thiên vương chùy

Cùng cùng với Thiếu Lâm, Thiên vương vãi bên trong ngũ hành Klặng, rước khung người cường tthay, lượng huyết đầy đủ làm chỉ nan sống sót hàng đầu. Mặc cho dù thời đầu đầu train cấp tương đối ngán nhưng càng sau này chơi Thiên Vương thú vui. Với năng lực tấn công sát, nước ngoài công, Thiên Vương áp đảo Khi solo với mọi đối phương. Fuji Game vẫn lí giải các bạn chi tiết về phương pháp tăng điểm Thiên Vương theo các con đường đao, thương thơm và chùy.

You watching: Cách tăng điểm thiên vương chùy


Giới thiệu

Thiên Vương ngũ hành Kyên ổn, trực thuộc bao gồm phái. Trong tiến độ lịch sử vẻ vang Thiên Vương Ra đời vào quá trình dịch chuyển, vừa kháng Tống vừa chống Klặng.

Thiên Vương Bang đa số thành viên là những nghĩa sĩ trượng nghĩa, hiền từ, chân chất, góp đời, giúp fan.

*
Phái Thiên Vương

Trên giang hồ nước hệ thống skill lừng danh vì chưng các phương pháp nhỏng Thiên Vương Thương thơm, Thiên Vương đao, Bát Phong Trảm, Truy Tinh Trục Nguyệt.

Lưu ý trước khi tăng điểm

Thiên vương chuyên tấn công gần, vì thế ngay tự cấp độ ban đầu lv 1-60 giải pháp chỉ tiến công 1 mục tiêu, vì chưng vậy lực tay cùng điểm về sức khỏe đặc biệt quan trọng. thân pháp với sinch lực nên được quan tâm do khi đánh tai ác còn trừ đi SinhLực nhất mực. Thân pháp góp thực hiện trang bị và góp tăng tốc độ đánh nkhô cứng => tăng công dụng khi train lv.

Bên bên dưới chúng ta quan sát và theo dõi giải pháp tăng điểm Thiên vương theo phe cánh khác nhau.

Tăng điểm Thiên Vương thương

Đối cùng với Thiên vương tmùi hương, bọn họ tăng điểm theo cấp độ. Bảng tăng điểm phân chia từ bỏ lv 1 cho lv 90 mang lại chúng ta luôn thể quan sát và theo dõi.

See more: Hướng Dẫn Đăng Tin Zalo Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Cập Nhật Trạng Thái Zalo Trên Máy Tính

Tăng điểm tiềm năng

Từ level 1 đến level 9 (gồm 40 điểm)

Sức to gan lớn mật 35 +20 = 55 điểmThân pháp 25+15 = 40 điểmSinc khí 25+5= 30 điểm

Từ level 9 mang đến màn chơi 18 (có 45 điểm)

Sức dạn dĩ 55 +30 = 85 điểmThân pháp 40+10 = 50 điểmSinh khí 30+5= 30 điểm

Từ màn chơi 18 mang lại màn chơi 27 (có 45 điểm)

Sức táo bạo 85 +25 = 110 điểmThân pháp 50+15 = 65 điểmSinc khí 35+5= 40 điểm

Từ cấp độ 27 mang đến màn chơi 36 (có 45 điểm)

Sức táo tợn 110 + 30 = 140 điểmThân pháp 65+10 = 75 điểmSinch khí 40+5= 45 điểm

Từ level 36 mang lại cấp độ 45 (tất cả 45 điểm)

Sức dạn dĩ 140 + 25 = 165 điểmThân pháp 75+15 = 90 điểmSinch khí 45+5= 50 điểm

Từ màn chơi 45 đến màn chơi 54 (tất cả 45 điểm)

Sức mạnh dạn +30 = 195 điểmThân pháp +10 = 100 điểmSinh khí +5= 55 điểm

Từ màn chơi 54 mang đến màn chơi 63 (có 45 điểm)

Sức táo bạo +30 = 225 điểmThân pháp +15 = 115 điểm

Từ cấp độ 63 mang lại cấp độ 72 (có 45 điểm)

Sức to gan +45 = 260 điểmThân pháp +10 = 125 điểm

Từ cấp độ 72 cho màn chơi 81 (bao gồm 45 điểm)

Thân pháp +15 = 140 điểmSinc khí +30 = 85 điểm

Từ level 81 đến level 90 (có 45 điểm)

Thân pháp +45 = 130 điểm

=>Thiên vương vãi Thương thơm Khi đạt màn chơi 90 sẽ sở hữu được Sức táo tợn 260, Thân pháp 140, Sinh khí 130.

Tăng điểm Kỹ Năng

Cấp độ 10-29 (28 skill): trăng tròn Thiên Vương Thương Pháp, 6 Hồi Phong Lạc Nhạn, 1 Thiên Vương Chuỳ Pháp 1 Thiên Vương Đao pháp

Cấp độ 30-59 (30 skill) : đôi mươi Dương Quang Tam Điệp 10 Kim Chung Tráo

Cấp độ 60 người chơi khi remix còn 59 skill , cộng sao thì cùng dành riêng ra 19 skill cùng tối nhiều đến TVCY cùng HCBPhường. cho đến khi Thiên vương lên 90. Còn 40 điểm cùng nlỗi sau: 20 TVTPhường , 1 TVDP. , 1 TVCP , 1 HCBPhường , 1 TVCY. Còn 16 điểm chúng ta sẽ cùng vào ĐHT, TTQ, KTC

Cấp độ 60 – 89: 30 TVCY , đôi mươi HCBP

HOẶC THAM KHẢO BẢNG SAU:

*
Tăng điểm Thiên vương vãi thương

Tăng điểm Thiên Vương chùy

Điểm tiềm năng

Đối với cấp độ 1-9 (40 điểm)

Sức mạnh: 35sm+20sm=55sThân pháp: 25tp+15tp =40tpSinch khí: 25sk+5sk=30sk

Đối cùng với level 9-18 (45 điểm)

Sức mạnh: 55sm +30sm= 85smThân pháp: 40tp+10tp=50tpSinh khí: 30sk+5sk= 35sk

Đối cùng với cấp độ 18-27 (45 điểm)


Sức mạnh: 85sm + 25 sm = 110smThân pháp: 50tp+15tp=65tpSinc khí: 35sk+5sk = 40sk

Đối cùng với cấp độ 27-36 (45 điểm)

Sức mạnh: 110sm + 30sm = 140smThân pháp: 65tp+10tp=75Sinh khí: 40sk +5sk=45sk

Đối cùng với cấp độ 36-45 (45 điểm)

Sức mạnh: 140sm + 25sm = 165smThân pháp: 75tp+15tp=90tpSinc khí: 45sk +5sk=50sk

Đối cùng với cấp độ 45-54 (45 điểm)

Sức mạnh: 165 sm+30sm = 195 smThân pháp: 90tp+10 tp =100tpSinh khí: 50sk+5sk=55 sk

Đối cùng với level 54 -63 (45 điểm)

Sức mạnh: 195 sm + 35 sm = 230 smSinc khí: 55sk + 10sk = 65sk

Đối với màn chơi 63-72 (45 điểm)

Sức mạnh: 230 sm+ 35 sm = 265smSinch khí: 65sk + 10sk = 75sk

Đối cùng với màn chơi 72-81 (45 điểm)

Sức mạnh:265 sm + 35sm = 300smSinh khí: 75sk + 10sk = 85sk

Đối với màn chơi 81-90 (45 điểm)

Sinch khí: 85sk + 45sk = 130sk

Thiên Vương chùy Lever 90 bao gồm sức mạnh 300 , thân pháp 100, sinh khí 130.

Sau Lever 90 cần tạo thêm Sức mạnh bạo >380 cùng vận khí >150 giúp sinh lực >5000 gồm lượng máu đầy đủ với lực tay khoẻ.

Điểm kỹ năng

*
Tăng điểm Thiên vương chùy

Cách tăng điểm Thiếu Lâm Đao, quyền, bổng Võ lâm 1

Tăng điểm Thiên Vương đao

Đối cùng với level 1-9 (40 điểm)

Sức mạnh: 35sm+20sm=55smThân pháp: 25tp+15tp =40tpSinc khí: 25sk+5sk=30sk

Đối cùng với màn chơi 9-18 (45 điểm)

Sức mạnh: 55sm +30sm= 85smThân pháp: 40tp+10tp=50tpSinch khí: 30sk+5sk= 35sk

Đối với màn chơi 18-27 (45 điểm)

Sức mạnh: 85sm + 25 sm = 110smThân pháp: 50tp+15tp=65tpSinch khí: 35sk+5sk = 40sk

Đối cùng với level 27-36 (45 điểm)

Sức mạnh: 110sm + 30sm = 140smThân pháp: 65tp+10tp=75Sinc khí: 40sk +5sk=45sk

Đối với level 36-45 (45 điểm)

Sức mạnh: 140sm + 25sm = 165smThân pháp: 75tp+15tp=90tpSinc khí: 45sk +5sk=50sk

Đối với màn chơi 45-54 (45 điểm)

Sức mạnh: 165 sm+30sm = 195 smThân pháp: 90tp+10 tp =100tpSinc khí: 50sk+5sk=55 sk

Đối với level 54 -63 (45 điểm)

Sức mạnh: 195 sm + 25 sm = 2đôi mươi smThân pháp: 100tp+20tp=120tp

Đối với level 63-72 (45 điểm)

Sức mạnh: 2trăng tròn sm+ 25 sm = 245smThân pháp: 120tp + 20tp = 140tp

Đối cùng với màn chơi 72-81 (45 điểm)

Sức mạnh:245 sm + 15sm = 260smSinh khí: 55sk + 30sk = 85sk

Đối với level 81-90 (45 điểm)

Sinh khí: 85sk + 45sk = 130sk

Điểm kỹ năng

*
Tăng điểm kĩ năng Thiên vương vãi đao

Hướng dẫn phương pháp mang đồ Thiên vương

Vũ khí : bs + chống hoả (% stvl , đcx )Mũ : chống hoả + giảm choángÁo : thời gian hồi phục + chống hoảThắt lưng : chống hoảBao tay : thời hạn có tác dụng chậmNgọc bội : thời gian làm chậmNhẫn bên trên : kháng lôiNhẫn dưới : kháng hoảDây chuyền : Kháng tất cả hệ KimGiày : vận tốc + phòng lôi

=> Trang bị này dùng cho bằng hữu cùng KCT cao , không đề xuất với đồ vật PTVL với KB.

Chi máu phương pháp mang đồ dùng Thiên Vương xem TẠI ĐÂY

Lưu ý

Ban đầu nên mua 1 cái Thương thơm 1 cấp tấn công tai ác mang đến khỏe khoắn, vận tốc nkhô hanh lên nhanh cấp độ.Mới ban sơ màn chơi 1 đến 80 phải đùa con đường Thương. lúc làm sao lên màn chơi 90 chuyển qua Chùy pháp .Không cần Tẩy tuỷ mau chóng .

See more: Sau Khi Ký Hiệp Định Sơ Bộ 6/3/1946, Ngày 9/3/1946, Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng Ra Chỉ Thị Nào?

Fuji Game mong rằng hầu như lí giải tăng điểm Thiên Vương sẽ là hầu như công bố bổ ích giành cho các tân thủ hoặc đều bằng hữu đùa lại game võ lâm 1.


Chuyên mục: Blog