Câu Hỏi Cho Hình Chóp S


Cho hình chóp S.ABC tất cả lòng ABC là tam giác vuông tại B, AB = a,BC = a3. Hình chiếu vuông góc của S trên dưới mặt đáy là trung điểm H của cạnh AC. Biết SB = a2. Tính theo a khoảng cách tự điểm H cho mặt phẳng (SAB) ?


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thang vuông tại A với B, AD = a, AB = 2a, BC = 3a, SA = 2a, H là trung điểm cạnh AB, SH là mặt đường cao của hình chóp S.ABCD. Tính khoảng cách trường đoản cú điểm A mang đến mặt phẳng (SCD).

Bạn đang xem: Câu Hỏi Cho Hình Chóp S


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình vuông trung tâm O, cạnh a. Cạnh bên SA=a152 với vuông góc cùng với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách d từ bỏ O đến phương diện phẳng (SBC).


Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác những cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC); góc giữa mặt đường trực tiếp SB cùng phương diện phẳng (ABC) bởi 60o. Điện thoại tư vấn M là trung điểm của cạnh AB. Tính khoảng cách d từ bỏ B mang lại khía cạnh phẳng (SMC).


Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, những bên cạnh của hình chóp đều bằng nhau với bằng 2a. Tính khoảng cách d trường đoản cú A cho khía cạnh phẳng (SCD)


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông trung tâm O cạnh a. Cạnh mặt SA = a2cùng vuông góc với đáy (ABCD). Tính khoảng cách d tự điểm B cho phương diện phẳng (SCD).


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB = a,AC = a3. Tam giác SBC số đông và nằm trong phương diện phẳng vuông cùng với lòng. Tính khoảng cách d trường đoản cú B cho phương diện phẳng (SAC).

Xem thêm: Top 10 Điện Thoại Samsung Từ 2 021, Điện Thoại Samsung Từ 4


Cho hình chóp tứ đọng giác hồ hết S.ABCD tất cả cạnh đáy bởi a, góc thân khía cạnh mặt cùng mặt dưới bằng 60o. Hotline O là giao điểm của AC với BD. Tính khoảng cách tự O đến mặt phẳng (SAB).


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn, SB2=SC3=a. Cạnh SA vuông góc (ABCD), khoảng cách từ điểm A cho mặt phẳng (SCD) bằng:


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng là hình vuông vắn cạnh a. Tam giác SAB đều cùng phía trong khía cạnh phẳng vuông góc với đáy. Call M, N theo lần lượt là trung điểm của AB, AD. Tính khoảng cách tự điểm D cho khía cạnh phẳng (SCN) theo a.


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Cạnh bên SA vuông góc cùng với đáy, SB hợp với mặt dưới một góc 60o. Tính khoảng cách d từ điểm D đến khía cạnh phẳng (SBC).


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác gần như cạnh a. Cạnh bên SA =a3 cùng vuông góc cùng với mặt đáy (ABC). Tính khoảng cách d tự A mang lại mặt phẳng (SBC).


Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" gồm cạnh bởi a. Tính theo a khoảng cách từ bỏ điểm A mang đến khía cạnh phẳng (A"BC).


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, BAD^=600,SA = a và SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Khoảng cách từ bỏ B mang đến phương diện phẳng (SCD) bằng:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam