ĐỂ PHẢN ỨNG HẾT VỚI MỘT LƯỢNG HỖN HỢP GỒM HAI CHẤT HỮU CƠ ĐƠN CHỨC X VÀ Y

Để phản ứng không còn với cùng một lượng hỗn hợp gồm 2 hóa học hữu cơ X cùng Y (MXY) buộc phải trọn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau lúc phản bội ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 24,6 gam muối bột của một axit cơ học với m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol bên trên nhận được 4,48 lít khí CO2(đktc) cùng 5,4 gam nước. Công thức của Y là

Pmùi hương pháp giải

nCO2H2O→ ancol no hlàm việc, 1-1 chức

=> nancol= nH2O-nCO2= 0,1

=>C=nCO2: nancol= 2 => ancol là C2H6O

Vì nNaOH> nC2H6O→ X là axit còn Y là este chế tạo bởi C2H5OH với axit X

nRCOONa= nNaOH= 0,3 → M = 82 → MR=15 → CH3COONa

Lời giải của GV twrising.com

nCO2H2O→ ancol no hnghỉ ngơi, đối chọi chức

=> nancol= nH2O-nCO2= 0,1

=>C=nCO2: nancol= 2 => ancol là C2H6O

Vì nNaOH> nC2H6O→ X là axit còn Y là este tạo ra vày C2H5OH cùng axit X

nRCOONa= nNaOH= 0,3 → M = 82 → MR=15 → CH3COONa

→ Y là CH3COOC2H5

Đáp án đề xuất chọn là: a

 
*
*
*
*
*
*
 
*
 

Thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este mạch hsống trong hỗn hợp NaOH đun cho nóng, sau bội nghịch ứng chiếm được m gam muối hạt natri axetat và 10,8 gam các thành phần hỗn hợp Y có 2 ancol no, mạch hngơi nghỉ có cùng số ngulặng tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 10,8 gam tất cả hổn hợp Y nhận được 8,96 lkhông nhiều khí CO2(đktc) với 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

X là este 3 chức. Xà chống hóa hoàn toàn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được hóa học hữu cơ Y gồm cân nặng 1,104 gam cùng hỗn hợp 3 muối hạt của 1 axit cacboxylic trực thuộc hàng đồng đẳng của axit axetic và 2 axit cacboxylic trực thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Cho toàn cục lượng Y tác dụng hết cùng với Na, nhận được 0,4032 lkhông nhiều H2(đktc). Hỏi lúc đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X thu được tổng khối lượng H2O với CO2là từng nào gam?

X, Y, Z là cha axit cacboxylic 1-1 chức thuộc hàng đồng đẳng (MXYZ), T là este tạo do X, Y, Z với 1 ancol no, ba chức, mạch hsinh sống E. Hỗn thích hợp M có X, Y, Z, T. Chia 79,8 gam hỗn hợp M thành 3 phần đều nhau.

Bạn đang xem: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức x và y

Phần 1:Đem đốt cháy không còn bằng lượng đủ khí O2, chiếm được 22,4 lkhông nhiều CO2(đktc) cùng 16,2 gam H2O.

Phần 2:Cho công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3đến lúc xẩy ra trọn vẹn, thu được 21,6 gam Ag.

Xem thêm: So Sánh Nhận Thức Và Tình Cảm Tính Và Nhận Thức Lý Tính, Tâm Lý Học Đại Cương

Phần 3:Cho bội phản ứng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M với đun nóng, thu được dung dịch G. Cô cạn hỗn hợp G thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của mgần nhấtvới

Để tdiệt phân hết 7,668 gam các thành phần hỗn hợp X có 2 este đối chọi chức cùng 2 este đa chức thì nên cần cần sử dụng vừa không còn 80 ml hỗn hợp KOH aM. Sau phản ứng nhận được tất cả hổn hợp Y tất cả các muối hạt của các axit cacboxylic với những ancol. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp Y thì chiếm được muối cacbonat; 4,4352 lkhông nhiều CO2(đktc) với 3,168 gam H2O. Giá trị của a sát nhất với

Hỗn thích hợp E bao gồm tư chất mạch hngơi nghỉ X, Y, Z, T (vào đó: X, Y ( MXY) là nhị axit sau đó trực thuộc cùng hàng đồng đẳng axit fomic, Z là este nhị chức tạo ra bởi X, Y và ancol T). Đốt cháy 37,56 gam E phải dùng 24,864 lkhông nhiều O2(đktc), thu được 21,6 gam nước. Mặt khác, nhằm phản nghịch ứng toàn vẹn với 12,52 gam E phải sử dụng 380 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Biết rằng sinh hoạt điều kiện thường xuyên, ancol T ko tính năng được với hỗn hợp Cu(OH)2. Phần trăm cân nặng của X tất cả vào hỗn hợp E sớm nhất với:

Cho các hòa hợp chất cơ học mạch hở: X, Y là nhị axit cacboxylic; Z là ancol no; T là este đa chức sinh sản vày X, Y cùng với Z. Đun rét 33,7 gam hỗn hợp E đựng X, Y, Z, T cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M trọn vẹn nhận được ancol Z cùng các thành phần hỗn hợp F có 2 muối bột. Dẫn toàn cục Z qua bình đựng Na dư thấy trọng lượng bình tăng 15 gam; bên cạnh đó thu được 5,6 lít khí H2(làm việc đktc). Đốt cháy trọn vẹn F yêu cầu sử dụng 0,7 mol O2thu được Na2CO3, H2O cùng 0,6 mol CO2. Phần trăm trọng lượng của T vào E có mức giá trịngay gần nhấtvới cái giá trị như thế nào sau đây?

Để bội nghịch ứng hết với 1 lượng các thành phần hỗn hợp có 2 hóa học hữu cơ X với Y (MXY) cần toàn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau Lúc phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối hạt của một axit hữu cơ cùng m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên nhận được 4,48 lkhông nhiều khí CO2(đktc) và 5,4 gam nước. Công thức của Y là

Chất X (C10H16O4) bao gồm mạch cacbon không phân nhánh. Cho a mol X làm phản ứng không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hóa học Y cùng 2a mol chất Z. Đun Z cùng với dung dịch H2SO4sệt, thu được hóa học T có tỉ khối khá so với Z là 0,7. Nhận định làm sao dưới đây làsai?

Hỗn đúng theo E tất cả cha este X, Y, Z số đông đơn chức, mạch hlàm việc là đồng phân cấu trúc của nhau ( trong những số ấy X bao gồm số mol bé dại nhất). Cho 5,16 gam E tính năng cùng với hỗn hợp NaOH trọn vẹn. Sau làm phản ứng hoàn toàn, nhận được 4,36 gam hỗn hợp F gồm hai muối bột của hai axit cacboxylic tiếp đến nhau trong cùng một dãy đồng đẳng cùng hỗn hợp hơi M gồm những hóa học cơ học no, solo chức. Cho F phản bội ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3vào NH3, chiếm được 8,64 gam Ag. Cho tất cả hổn hợp M phản bội ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3vào NH3, thu được 6,48 gam Ag. Thành phần Phần Trăm về cân nặng của X vào E là

Este X solo chức, mạch hsinh sống gồm tỉ khối hận hơi so với oxi bởi 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol các thành phần hỗn hợp E đựng X và nhì este Y, Z (phần nhiều no, mạch hsinh sống, ko phân nhánh) yêu cầu dùng 2,25 mol O2, chiếm được 2,1 mol CO2. Mặt không giống, làm cho nóng 134,7 gam E với hỗn hợp KOH đầy đủ chiếm được các thành phần hỗn hợp đựng nhị ancol bao gồm cùng số nguim tử cacbon cùng hỗn hợp có nhì muối bao gồm trọng lượng m gam. Giá trị của mgần nhấtvới cái giá trị làm sao sau đây?

Tbỏ phân trọn vẹn hỗn hợp X có 2 este mạch hsống trong dung dịch NaOH đun cho nóng, sau bội phản ứng nhận được m gam muối bột natri fomat với 7,7 gam hỗn hợp Y có 2 ancol no, mạch hsinh sống bao gồm thuộc số ngulặng tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 7,7 gam các thành phần hỗn hợp Y chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc) và 8,1 gam H2O. Giá trị của m là

X là este 2 chức ( có 3 link pi trong phân tử). Xà chống hóa trọn vẹn 17,2 gam X bằng hỗn hợp NaOH, nhận được chất cơ học Y bao gồm cân nặng 6,2 gam cùng hỗn hợp 2 muối bột của 2 axit cacboxylic. Cho toàn cục lượng Y chức năng không còn với Na, chiếm được 2,24 lít H2(đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X nhận được tổng cân nặng H2O và CO2là bao nhiêu gam?

X, Y, Z là tía axit cacboxylic solo chức cùng dãy đồng đẳng (MXYZ), T là este sản xuất vị X, Y, Z với cùng một ancol no, bố chức, mạch hsống E. Hỗn đúng theo M bao gồm X, Y, Z, T. Chia 86,7 gam hỗn hợp M thành 3 phần đều nhau.

Phần 1:Đem đốt cháy hết bằng lượng vùa dùng khí O2, nhận được 23,52 lkhông nhiều CO2(đktc) cùng 17,1 gam H2O.

Phần 2:Cho tính năng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3cho đến lúc xảy ra hoàn toàn, nhận được 32,4 gam Ag.

Phần 3:Cho phản ứng hết cùng với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M với đun cho nóng, thu được hỗn hợp G. Cô cạn hỗn hợp G thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của mgần nhấtvới

Để thủy phân không còn 32,4 gam tất cả hổn hợp X có 2 este đối kháng chức với 2 este đa chức thì cần sử dụng vừa không còn x mol NaOH . Sau phản ứng nhận được các thành phần hỗn hợp Y có các muối hạt của các axit cacboxylic với những ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì nhận được muối bột cacbonat; 21,28 lít CO2(đktc) với 22,5 gam H2O. Giá trị x ngay sát nhất với

Hỗn hòa hợp E tất cả tư chất mạch hsinh sống X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( MXY) là nhì axit tiếp nối trực thuộc thuộc hàng đồng đẳng axit fomic, Z là este nhị chức tạo nên do X, Y với ancol T). Đốt cháy 27,6 gam E bắt buộc sử dụng 26,88 lít O2(đktc), nhận được 19,8 gam nước. Mặt không giống, để bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với 27,6 gam E cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 3M. Biết rằng sinh sống ĐK thường, ancol T tác dụng hỗn hợp Cu(OH)2 với số C vào T nhỏ tuổi hơn 4. Phần trăm cân nặng của X bao gồm trong tất cả hổn hợp E gần nhất với:

Cho các vừa lòng chất hữu cơ mạch hở: X, Y là hai axit cacboxylic; Z là ancol no; T là este nhiều chức chế tác do X, Y với Z. Đun nóng 10,4 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z, T với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,6M toàn vẹn thu được ancol Z với các thành phần hỗn hợp F gồm 2 muối. Dẫn toàn thể Z qua bình đựng Na dư thấy cân nặng bình tăng 3,6 gam; đồng thời thu được 1,344 lít khí H2(sinh hoạt đktc). Đốt cháy trọn vẹn F buộc phải sử dụng 0,2 mol O2thu được Na2CO3, H2O và 0,16 mol CO2. Phần trăm cân nặng của T vào E có mức giá trịngay gần nhấtvới giá trị làm sao sau đây?

Để phản bội ứng không còn với 1 lượng hỗn hợp gồm 2 chất hữu cơ X cùng Y ( MXY) càn trọn vẹn 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,2 gam muối hạt của môt axit cơ học và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol bên trên thu được 1,12 lít khí CO2(đktc) và 1,8 gam nước. Công thức của X là

Chất X (C10H16O4) tất cả mạch cacbon ko phân nhánh. Cho a mol X bội phản ứng hết cùng với hỗn hợp NaOH, nhận được hóa học Y và 2a mol chất Z. Đun Z cùng với dung dịch H2SO4quánh, chiếm được chất T tất cả tỉ khối khá so với Z là 0,7. Nhận định nào tiếp sau đây làđúng?

Hỗn hợp E bao gồm tía este X, Y, Z phần lớn đối kháng chức, mạch hsinh sống là đồng phân cấu trúc của nhau trong số ấy X có số mol nhỏ nhắn độc nhất. Cho 12,9 gam E tác dụng với dung dịch NaOH trọn vẹn. Sau phản bội ứng hoàn toàn, chiếm được 10,9 gam các thành phần hỗn hợp F gồm nhì muối hạt của nhì axit cacboxylic sau đó nhau trong cùng một dãy đồng đẳng và tất cả hổn hợp khá M gồm các hóa học cơ học no, đơn chức. Cho F bội nghịch ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3vào NH3, nhận được 21,6 gam Ag. Cho tất cả hổn hợp M phản nghịch ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được 15,12 gam Ag. Thành phần xác suất về cân nặng của X trong E là

Este X đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi gồm cân nặng phân tử là 100 đvc. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp E chứa X với nhì este Y, Z (hồ hết no, mạch hlàm việc, ko phân nhánh) bắt buộc dùng 19,6 lkhông nhiều O2 đktc, chiếm được 33 gam CO2. Mặt khác, đun nóng 36,6 gam E với dung dịch NaOH toàn vẹn thu được tất cả hổn hợp cất nhị ancol bao gồm thuộc số nguim tử cacbon và hỗn hợp có nhì muối có cân nặng m gam. Giá trị của mngay gần nhấtvới cái giá trị làm sao sau đây?

Hỗn hòa hợp E tất cả sáu trieste X, Y, Z, T, P., Q đều có cùng số mol (MX Y = MZ T = MP. Q). Đun rét các thành phần hỗn hợp E với hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được một ancol mạch hsinh hoạt F với 29,52 gam các thành phần hỗn hợp G gồm nhị muối bột của nhì axit cacboxylic no, solo chức, mạch hsinh hoạt. Cho cục bộ F vào trong bình đựng Na dư, sau phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thấy trọng lượng bình tăng lên thêm 10,68 gam cùng tất cả 4,032 lkhông nhiều khí H2 (đktc) thoát ra. Số nguyên tử cacbon gồm vào Q là

Hỗn hòa hợp M có hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hsinh hoạt X, Y (MX Y); ancol no bố chức, mạch hngơi nghỉ Z và trieste T chế tác vày nhị axit với ancol trên. Cho 24 gam M tính năng hoàn toản cùng với hỗn hợp đựng 0,35 mol KOH, cô cạn dụng dịch sau bội phản ứng còn lại m gam muối khan. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 24 gam M bên trên bằng lượng vùa dùng khí O2, thu được 0,75 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Nhận xét làm sao su đấy là sai?

Este X được chế tạo ra vì chưng xuất phát từ một axit cacboxylic nhì chức và hai ancol đối kháng chức.Đốt cháy hoàn toàn X luôn chiếm được số mol CO2 bởi cùng với số mol O2 đã phản nghịch ứng cùng mCO2 : mH2O = 77 : 18. Thực hiện sơ đồ dùng phản nghịch ứng sau (đúng cùng với tỉ trọng mol các chất)

X + H2\( \khổng lồ \)Y

X + 2NaOH \( \khổng lồ \)Z + X1 + X2

Biết rằng X1, X2 thuộc cùng hàng đồng đẳng. cho những tuyên bố sau

(a) X, Y đều sở hữu mạch không phân nhánh

(b) Z có đồng phân hình học

(c ) X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng

(d) X bao gồm bí quyết phân tử C9H8O4

Số các phát biểu đúng là

Hỗn phù hợp X gồm một axit cacboxylic T (nhị chức, mạch hở), nhì ancol đối kháng chức cùng hàng đồng đẳng và một este nhì chức tạo thành vì chưng T cùng hai ancol đó. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, chiếm được 8,36 gam CO2. Mặt khác đun cho nóng a gam X cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, để dung hòa lượng NaOH dư nên dùng trăng tròn ml dung dịch HCl 1M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được m gam muối khan cùng 0,05 mol tất cả hổn hợp nhì ancol gồm phân tử kăn năn trung bình bé dại rộng 46. Giá trị của m là

Hỗn phù hợp E bao gồm axit no, đối kháng chức X, axit đa chức Y (phân tử có 3 link π, mạch ko phân nhánh) hầu hết mạch hsống cùng este Z (chỉ chứa đội chức este, ko đựng team chức khác) chế tạo ra bởi vì ancol đa chức T với X cùng Y. Đốt cháy hoàn toàn 14,93 gam E yêu cầu sử dụng 0,3825 mol O2. Mặt không giống, 14,93 gam E  bội nghịch ứng về tối đa với 260 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được m gam ancol T. Đốt cháy trọn vẹn m gam T thu được 1,98 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Nhận xét làm sao tiếp sau đây sai

Este X nhị chức, mạch hnghỉ ngơi, tạo ra bởi một ancol no cùng với nhị axit cacboxylic no, đối kháng chức. Este Y cha chức, mạch hsinh hoạt, sản xuất vì chưng glixerol với cùng một axit cacboxylic ko no, đối kháng chức (phân tử có hai liên kết π). Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E bao gồm X cùng Y phải hoàn toản 0,5 mol O2 nhận được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 0,16 mol E yêu cầu đầy đủ 210 ml hỗn hợp NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số ngulặng tử cacbon vào phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong các số đó tổng trọng lượng muối của nhị axit no là (a) gam. Giá trị của (a) là

Hỗn vừa lòng M gồm 3 este 1-1 chức X, Y, Z (X cùng Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam M thu được 6,272 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 3,06 gam H2O. Mặt khác, khi đến 5,3 gam M công dụng với dung dịch NaOH dư thì thấy cân nặng NaOH bội phản ứng không còn là 2,8 gam, nhận được ancol T, hóa học tung hữu cơ no Q đến phản ứng tvậy gương với m gam hỗn hợp nhị muối. Giá trị của m gần nhất với

Hỗn đúng theo E tất cả este X solo chức cùng axit cacboxylic Y nhì chức (rất nhiều mạch hnghỉ ngơi, không no gồm một link song C=C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E chiếm được 0,43 mol khí CO2 cùng 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, tdiệt phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn hỗn hợp nhận được phần tương đối Z gồm đựng chất hữu cơ T. Dẫn toàn thể Z vào bình đựng Na, sau bội phản ứng khối lương bình tăng 188,85 gam đồng thời bay ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ kăn năn của T đối với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

Chất mập E được sinh sản vì glixerol với nhì axit to X cùng Y (có thuộc số ngulặng tử C, vào phân tử từng chất có không thực sự bố link pi, MX Y và nX Y). Xà phòng hóa trọn vẹn 15,96 gam E bởi KOH trọn vẹn chiếm được 17,48 gam tất cả hổn hợp nhì muối bột. Mặt khác, ví như đem đốt cháy trọn vẹn 7,98 gam E chiếm được 11,424 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 8,1 gam nước. Khối lượng mol phân tử của X ngay gần nhất với

Cho X, Y là nhị axit cacboxylic đơn chức mạch hsống (MX Y, đều có số C lớn hơn 1); T là este nhì chức thuần tạo bởi X, Y với một ancol no mạch hsinh sống. Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam các thành phần hỗn hợp E tất cả X, Y, T bởi một lượng vùa dùng 0,485 mol O2. Mặt không giống, lượng E bên trên có thể tác dụng trọn vẹn với 800ml hỗn hợp NaOH 0,2M thu được 0,07 mol muối bột của X. Biết X là axit no, Tỷ Lệ trọng lượng của T trong E là