đề thi đại học khối d 2010

- Lượt xem: 28,367 - liên kết tải: Tải về- Đề thi

- Chú ý: Các tệp tin đề gồm format .PDF, nhằm hiểu được bạn cần phần mềm đọc PDF. Nếu các bạn chưa xuất hiện, bạn cũng có thể vào đó nhằm tải về
You watching: đề thi đại học khối d 2010

Phiên bản Text

Trang 1/4BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối hận D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) ĐÁP. ÁN −THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1.(1,0 điểm) •Tập xác định: R. •Sựtrở nên thiên: - Chiều biến đổi thiên: " y = −4x3−2x = −2x(2x2+1); " y (x) =0 ⇔ x =0. 0,25 - Hàm số đồng vươn lên là trên khoảng (−∞; 0); nghịch phát triển thành trên khoảng (0; +∞). - Cực trị: Hàm số đạt cực đại trên x =0; yCĐ =6. - Giới hạn: limxy→−∞= limxy→+∞= − ∞. 0,25 - Bảng trở thành thiên: 0,25 • Đồthị: 0,25 2.(1,0 điểm) Do tiếp tuyến đường vuông góc với mặt đường thẳng y =16x −1, đề xuất tiếp tuyến đường gồm hệsốgóc bằng – 6. 0,25 Do kia, hoành độtiếp điểm là nghiệm của phương trình −4x3−2x = −6 0,25 ⇔ x =1, suy ra tọa độtiếp điểm là (1; 4). 0,25 I (2,0 điểm) Phương trình tiếp tuyến: y = −6(x −1) +4 giỏi y = −6x +10. 0,25 1. (1,0 điểm)Phương thơm trình vẫn mang đến tương tự với: 2sinxcosx −cosx −(1 −2sin2x) +3sinx −1 =0 0,25 ⇔(2sinx −1)(cosx +sinx +2) =0 (1). 0,25 Do phương trình cosx +sinx +2 =0 vô nghiệm, nên: 0,25 II (2,0 điểm) (1) ⇔sinx =12⇔ x =6π+ k2πhoặc x =56π+ k2π( k ∈ Z). 0,25 " y +0 − y 6 − ∞x −∞0 +∞− ∞y x 6 2 − 2O Trang 2/4Câu Đáp án Điểm2. (1,0 điểm) Điều kiện: x ≥ −2. Pmùi hương trình sẽ mang lại tương tự với: ( )( )322 44 4 222 2 0 x xx+ −− −=. 0,25 •24x−24=0 ⇔ x =1. 0,25 •22 2x+−342x −=0 ⇔2 2 x+ = x3−4 (1). Nhận xét: x ≥34. 0,25 Xét hàm số f(x) =2 2 x+ − x3+4, trên )34; ⎡ +∞⎣. " f (x) =12 x+−3xtrăng tròn, suy ra y >0. 0,25 y2=(x +3)(7 − x) +(x +2)(5 − x) −2 (3)(7)(2)(5) x xx x + −+−= ()2( 3)(5 ) ( 2)(7 ) x xx x +−−+ − +2 ≥2, suy ra: 0,25 y ≥ 2; dấu bằng xẩy ra khi với chỉKhi x =13. 0,25 V (1,0 điểm) Do kia giá trịnhỏduy nhất của ylà 2. 0,25 S C D B A M H Trang 3/4Câu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABCgồm phương trình: (x +2)2+ y2=74. Phương trình AH: x =3 và BC ⊥ AH, suy ra pmùi hương trình BCcó dạng: y = a(a ≠ −7, do BCkhông đi qua A). Do kia hoành độ B, Cthỏa mãn pmùi hương trình: (x +2)2+ a2=74 ⇔ x2+4x + a2−70 =0 (1). 0,25 Phương thơm trình (1) bao gồm nhì nghiệm riêng biệt, trong các số đó có tối thiểu một nghiệm dương lúc cùng chỉkhi: | a| Trang 4/4Câu Đáp án Điểm2.(1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, buộc phải M(3 + t; t; t). + ∆2 trải qua A(2; 1; 0) cùng tất cả vectơchỉphương vG=(2; 1; 2). 0,25Do đó: AMJJJJG=(t +1; t −1; t); , vAM ⎡ ⎤⎣ ⎦G JJJJG=(2 − t; 2; t −3). 0,25Ta có: d(M, ∆2) =, vAMv⎡⎤ ⎣⎦G JJJJGG =2210173tt− +, suy ra: 2210173tt−+ =1 0,25⇔ t2−5t +4 =0 ⇔ t =1 hoặc t =4. Do kia M(4; 1; 1) hoặc M(7; 4; 4). 0,25Điều kiện: x >2, y >0 (1). 0,25 Từhệ đã cho, ta có: 24trăng tròn 2xxyxy⎧ −++= ⎪⎨−= ⎪⎩0,25 ⇔2302xxyx⎧ −= ⎪⎨=− ⎪⎩⇔02xy= ⎧⎨=− ⎩hoặc 31.xy= ⎧⎨= ⎩0,25 VII.b (1,0 điểm) Đối chiếu với điều kiện (1), ta có nghiệm của hệlà (x; y) =(3; 1). 0,25 ------------- Hết ------------- M ∆2∆1d =1 H

Đáp án đề môn Toán thù khối hận D năm 2010
See more: Tại Sao Nói Dây Thần Kinh Tủy Là Dây Pha ? Tại Sao Nói Dây Thần Kinh Tuỷ Là Dây Pha

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến
See more: 1, 1000 Nhân Dân Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? ? Tỷ Giá Cny Năm 2021

Seoqueries terms

dap an de thi dẻo hoc khoi d 2010 de toan khoi d 2010 toan d 2010 de thi toan khoi d nam 2010 dap an mon toan khoi d 2010 dap an tháng toan khoi d phái nam 2010

http://twrising.com com/dap-an-de-mon-toan-khoi-d-nam-2010/

dap an de thi dai hoc mon toan khoi D nam giới 2010 dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi d 2010 dap an toan d 2010 de thi dai hoc tháng toan khoi D phái nam 2010 dap an de thi toan khoi D 2010 dap an de thi toan khoi d nam 2010 toan khoi d 2010 de thi dẻo hoc khoi d nam giới 2010 dap an toan d2010 D 2010 dap an de toan khoi d 2010 dap an toan khoi D 2010 dap an de toan khoi d nam 2010