Các dạng toán và đề ôn thi violympic toán lớp 1 vòng 8 cấp quận/ huyện năm 2020

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán thù lớp 1 bao gồm 19 vòng góp cho các em học sinch lớp 1 bao gồm thêm tư liệu ôn luyện, để chuẩn bị mang đến kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phnghiền tính

(Điền các chữ số tương thích vào địa điểm chấm để được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phnghiền tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Các dạng toán và đề ôn thi violympic toán lớp 1 vòng 8 cấp quận/ huyện năm 2020

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật đồ gia dụng.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào khu vực ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền dấu > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại đồ vật.

1, Điền số tương thích vào nơi chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền dấu ( > , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo lắp thêm tự tự bự mang đến nhỏ bé là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc rubi tài tía Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi rộng 5 là A. (0,1,2,3,4 và 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phxay tính bao gồm tác dụng > 4…..Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái to hơn 9 nhỏ dại hơn 5?…..

4, Số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 10 nhỏ dại hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có từng nào số tự nhiên từ bỏ 0 cho 9? ……

7, Số lớn nhất trong những số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số tự nhiên lớn hơn 7 nhỏ dại rộng 12?

Điền lốt ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật đồ dùng.

1, Số 12 gồm 1chục cùng ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn số 1 trong các tiên phong hàng đầu,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền lốt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số tương thích vào địa điểm ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vệt ( >, Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài ba Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
đôi mươi + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số tương thích vào nơi ……

1, Linh có 17 trái nhẵn cất cánh,Linch mang đến Hà với Ngọc mỗi bạn 3 trái.Vậy Linch còn lại …… trái bóng bay?

2,Trong vườn cửa cây nạp năng lượng trái nhà bác Hồng trước đây tất cả toàn bộ 50 cây vải vóc.Mùa Xuân vừa rồi chưng trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy bây giờ số cây vải trong sân vườn công ty bác bỏ Hồng có tất cả ….. cây.

3,Mẹ Lan download 3 chục trái trứng gà cùng 2 chục quả trứng vịt.Vậy bà mẹ Lan sở hữu toàn bộ số trứng là …… trái.

4,Hoa bao gồm 19 bé tem,Hoa cho bạn Mai 4 con tem,cho bạn Linch 3 nhỏ tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu nhỏ tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – đôi mươi + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan bao gồm 6 bức ảnh ,gồm 3 loại greed color,đỏ,tím.Mỗi tranh ảnh vẽ một color.Biết số tranh ảnh màu xanh da trời là các tốt nhất.Em hãy cho biết thêm Lan có từng nào bức tranh vẽ màu xanh?

10, Lúc này tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là từng nào.

Bài 3:Đi search kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào vị trí …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc kim cương tài cha Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

30 -đôi mươi + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 7đôi mươi + 40 + 2017 – 7 – 680 – đôi mươi – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, Số lớn nhất bao gồm 2 chữ số nhưng 2 số đó cùng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số ngay tức khắc trước số79.

4, Số 46 là số tức tốc sau số…..

5, Quân tất cả 30 loại bánh ,Quân mang đến Hoàng trăng tròn mẫu bánh .Mẹ đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân sót lại …… cái bánh.

6,90 – trăng tròn – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau lúc An cho Bình 5 viên bi.Bình mang đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại đến An

2 viên bi thì từng chúng ta đều có 15 viên bi. Hỏi ban sơ An có từng nào viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Hiện giờ tuổi của hai bạn bè cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bạn bè cùng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số không giống nhau,những số đó đều là số chẵn chục gồm 2 chữ số với rước 3 số kia cộng lại thì bằng 70.Tìm số lớn nhất vào 3 số kia.

Xem thêm: Lấy Lại Dữ Liệu Sau Khi Khôi Phục Cài Đặt Gốc, Cho Em Hỏi Là Em Đã Reset Lại Máy Ở Phiên Bản 8

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật thiết bị.

1,Hãy cho thấy thêm bao gồm tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của từng số đó giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 gồm 2 chữ số mà 2 chữ số của số kia cộng lại bằng 9?……

3,Hỏi với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ rộng 52?……

4,Hãy cho biết bao gồm tất cả từng nào số có 2 chữ số khác biệt nhưng mà 2 chữ số của từng số đó cùng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số tất cả 2 chữ số không giống nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số tương thích vào khu vực ……

1, Số tất cả 2 chữ số bé xíu tốt nhất nhưng 2 chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho thấy bao gồm tất cả từng nào số tất cả 2 chữ số bé dại hơn 68?…….. .

3, Tìm số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số kia cùng lại thì bằng 6 còn 2 số kia trừ cho nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho biết gồm toàn bộ từng nào số bao gồm 2 chữ số lớn hơn 65?……..

5, Hãy cho biết bao gồm tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhưng mà những số đó đều phải sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tìm kiếm kho báu

1,An có 65 con tem.An cho Hòa cùng Bình từng bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn lại từng nào bé tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho biết thêm tất cả từng nào số tất cả 2 chữ số không giống nhau bé dại hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi bản thân nhiều hơn thế nữa 15 tuổi tuy thế ít hơn 17 tuổi .Mình kỉm chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của bạn Minh năm nay từng nào tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số kia hơn nhau 1 solo vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – trăng tròn – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc quà tài ba Điền số phù hợp vào địa điểm ……

1,Một mhình họa vải vóc lâu năm 84 m,Lan cắt vứt đi 23 m.Hỏi mhình họa vải còn lại nhiều năm bao nhiêu cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào địa điểm …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phxay tính tất cả kết quả bởi 78 trong những phxay tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm nay tuổi của 2 đồng đội cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 thời gian trước tuổi của 2 anh em cùng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất bao gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số kia lớn hơn nhau 2 đối kháng vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy từ 15 cho 19 tất cả từng nào số tất cả 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho biết có bao nhiêu số lớn hơn 25 và nhỏ tuổi rộng 48.

(A.22, B. 29, C. trăng tròn, D. 31)

9,Tất cả những số tất cả 2 chữ số khác biệt viết được tự các chữ số 0,1,3 cùng lại cùng nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên tất cả …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo lắp thêm trường đoản cú tăng dần đều.

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào vị trí chnóng.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: lúc rước một số trong những trừ đi số tức thì trước của số kia thì được kết quả bởi bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng lại bé dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền lốt >, Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ dưới đây gồm từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 mang đến 11 tất cả bao nhiêu khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vệt (>, , ; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Chọn lời giải đúng trong những lời giải sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn giải đáp đúng trong số đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn giải đáp đúng trong số lời giải sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn giải đáp đúng trong số đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn câu trả lời đúng trong những câu trả lời sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp các quý giá theo máy từ bỏ tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào nơi chấm nhé!

Câu 2.1: …centimet + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: Cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số nhỏ xíu nhất trong những số sẽ chỉ ra rằng số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào nơi chnóng là ……………

*

Câu 2.4: An gồm 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số trong những tròn chục, biết lúc cùng số đó cùng với 30 thì được công dụng nhỏ dại rộng 70 nhưng lớn hơn hiệu quả của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: Tìm một số, biết số đó cộng cùng với 10 rồi trừ đi đôi mươi, rồi lại cộng cùng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An tất cả 40 quyển vsinh sống. Bình gồm 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn bao gồm bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ 20 mang đến 60 có từng nào số tròn chục?

Câu 2.9: Ngăn bên trên gồm 60 cuốn sách, ngnạp năng lượng bên dưới tất cả 40 cuốn sách. Hỏi buộc phải đưa từng nào quyển sách từ bỏ ngăn uống bên trên xuống ngnạp năng lượng bên dưới để nhì ngăn tất cả số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số ngay thức thì trước của số lớn nhất có một chữ số cộng với số nhỏ bé nhất tất cả hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay tức thì sau của số 30 cộng cùng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số như thế nào cộng cùng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A có 40 học viên, lớp 1B có 30 học viên, lớp 1C bao gồm 20 học viên. Hỏi cả tía lớp tất cả tất cả từng nào học tập sinh?

Câu 3.4: Số như thế nào cùng với đôi mươi rồi cộng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một vài, biết rằng số đó cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 80centimet – 60centimet + 60centimet = 50cm + …….centimet.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30centimet + …….centimet.

Câu 1.3: Điền vết >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số tròn chục ko lớn hơn 80?

Câu 3.8: Có từng nào số bao gồm nhị chữ số mà lại mỗi số đều phải có chữ số 0?

Câu 3.9: Lúc bấy giờ, bé 5 tuổi, mẹ hơn con 30 tuổi, ba rộng mẹ 10 tuổi. Hỏi tía hơn bé bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số trong những, biết rằng số kia cùng với 40 rồi trừ đi đôi mươi, rồi thêm vào đó 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Số nhỏ nhắn tuyệt nhất trong những số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan có 19 quyển vngơi nghỉ. Lan mang lại Hoa với Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn lại …… quyển vsống.

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm nhị chữ số cơ mà nhị chữ số của từng số này đều tương tự nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ từng nào số tất cả nhì chữ số cơ mà nhị chữ số của từng số kia cùng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Trong các số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số tất cả nhị chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30centimet – 20cm + 8cm = ……

a. 10centimet b. 18centimet c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số phù hợp điền vào vị trí chnóng là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào nơi chnóng là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A gồm 20 học viên nam và 10 học sinh nàng. Lớp 1B bao gồm 10 học viên phái mạnh với đôi mươi học viên thanh nữ. bởi vậy, cả nhị lớp có số học viên là ……. học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có bao nhiêu số lớn hơn 12 với nhỏ dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số phù hợp điền vào vị trí chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 cho 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ từng nào số bao gồm hai chữ số từ bỏ các chữ số vẫn đến.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào chỗ …. nhé!

Câu 3.1: Cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số bé dại nhất trong các số sẽ mang lại.

Câu 3.2: Tìm một số, biết số đó cùng cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho những chữ số:1; 7; 8. Viết số bé xíu độc nhất vô nhị có nhị chữ số từ các số vẫn mang đến.

Câu 3.7: Cho những chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị bao gồm nhị chữ số không giống nhau được tạo vì những chữ số đã mang lại.

Câu 3.8: Có từng nào số tất cả nhì chữ số cơ mà từng số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé bỏng tuyệt nhất trong số số đã chỉ ra rằng số nào?

Câu 1.3: Tìm số bé bỏng tuyệt nhất có nhị chữ số, biết nhị chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: Tìm số bé nhỏ tuyệt nhất có nhì chữ số, biết nhị chữ số của số đó trừ cho nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy mang đến biêt bao gồm tất cả bao nhiêu số tất cả nhị chữ số, biết hai chữ số của số kia cộng lại cùng nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào nơi …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn có tác dụng được đôi mươi bài tân oán, Nhung làm cho được 10 bài tân oán, Hạnh làm cho được 10 bài xích tân oán. Hỏi cả bố các bạn có tác dụng được bao nhiêu bài xích toán?

Câu 2.2: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có bao nhiêu số bao gồm nhị chữ số lớn hơn 12 và nhỏ dại rộng 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 đến 16 tất cả ……. chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam mang đến Thành cùng Long mỗi các bạn 4 viên bi. bởi thế lúc này Nam tất cả ….. viên bi.