đipeptit mạch hở x và tripeptit mạch hở y đều được tạo nên từ một aminoaxit

Đipeptit mạch hsinh hoạt X với tripeptit mạch hnghỉ ngơi Y hồ hết được khiến cho từ 1 aminoaxit (no, mạch hsinh hoạt, vào phân tử đựng một đội nhóm -NH2 cùng một nhóm -COOH). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol Y, nhận được tổng trọng lượng CO2 và H2O bởi 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm nhận được đến lội nhàn nhã qua nước vôi vào dư, tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Đáp án C

Giả sử aminoaxit tạo cho X là CnH2n+1O2N

*

 

XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG X, V, A, F TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (BUỔI 3) - Livestream LÝ thầy TRUNG

Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bằng lượng không gian đầy đủ thu được 17,6g CO2 và 12,6g H2O và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ tất cả nitơ với oxi, trong các số đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo làm việc đktc. Amin X gồm phương pháp phân tử là:

Hợp hóa học X cất những nguyên ổn tố C,H,O,N cùng có MX = 89. Khi đốt cháy 1 mol X nhận được 3 mol CO2 và 0,5 mol N2.


You watching: đipeptit mạch hở x và tripeptit mạch hở y đều được tạo nên từ một aminoaxit


See more: Doanh Thu Chị Trợ Lý Của Anh


See more: Câu Hỏi Ý Nghĩa Của Phong Trào Văn Hóa Phục Hưng ? The Transaction Log For Database Loga


Biết phù hợp chất lưỡng tính cùng tính năng cùng với nước Br2. X là

X cùng Y lần lượt là những tripeptit cùng hexapeptit được sản xuất thành từ cùng một amino axit no mạch hsinh sống, gồm một đội -COOH cùng một đội -NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bằng oxi dư đầy đủ chiếm được sản phẩm tất cả CO2, H2O, N2 có tổng trọng lượng là 40,5 gam. Nếu mang đến 0,15 mol Y chức năng hoàn toàn cùng với NaOH (mang dư 20% so với lượng nên thiết), sau phản nghịch ứng cô cạn hỗn hợp thì thu được từng nào gam chất rắn?

Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp nhị amin no, 1-1 chức tiếp nối nhau vào dãy đồng đẳng thu được một,568 lít CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc ở trong một số loại amin bậc 2 của hai amin kia là:

Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X thu được 10,125 gam H2O, 8,4 lit CO2 (đktc) và 1,4 lit N2. Số đồng phân ứng với cách làm phân tử của X là:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X được tạo nên thành trường đoản cú những amino axit chỉ chứa 1 đội -NH2 và một đội -COOH đề xuất 58,8 lít O2 (đktc) chiếm được 2,2 mol CO2 với 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X thuỷ phân trọn vẹn vào 500 ml hỗn hợp NaOH 2M thu được m gam hóa học rắn. Số link peptit vào X với giá trị m theo thứ tự là:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, twrising.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
 
*
 
*
 
*
 
*

Chuyên mục: Blog