Đoạn văn tiếng anh về công việc tình nguyện

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện (4 mẫu), Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện gồm 4 đoạn văn mẫu được chúng tôi tổng hợp từ các bài làm hay nhất


Bạn đang đi tìm đoạn văn tiếng Anh viết về công việc tình nguyện? Không cần tìm nữa, sau đây Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu đến các bạn 4 đoạn văn mẫu.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng anh về công việc tình nguyện

Tài liệu được chúng tôi tổng hợp từ các bài làm hay nhất của học sinh trên cả nước. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Một số từ vựng về công việc tình nguyện

STTTừ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
1Astronautn/ˈæstrənɔːt/phi hành gia
2Bubblen/ˈbʌbl/bong bóng, bọt khí
3CharityCharitablena/ˈtʃærəti//ˈtʃærətəbl/sự từ thiện từ thiện
4Cognitivea/ˈkɒɡnətɪv/liên quan đến nhận thức
5Communityn/kəˈmjuːnəti/cộng đồng
6ConsiderateConsiderablea a/kənˈsɪdərət//kənˈsɪdərəbl/ân cần, chu đáo đáng kể
7Disadvantageda/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/thiệt thòi
8Discriminationn/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/sự phần biệt
9Disorientatev/dɪsˈɔːriənteɪt/làm mất phương hướng
10Dominancen/ˈdɒmɪnəns/địa vị thống trị
11Donate DonationDonorv nn/dəʊˈneɪt//dəʊˈneɪʃn//ˈdəʊnə(r)/quyên gópsự quyên gópngười quyên góp
12Dynamica/daɪˈnæmɪk/năng động, năng nổ
13Energetica/ˌenəˈdʒetɪk/tràn đầy năng lượng
14Financial Financea n/faɪˈnænʃl//ˈfaɪnæns/thuộc tài chính tài chính
15Frustrationn/frʌˈstreɪʃn/sự thất vọng, vỡ mộng
16Homelessa/ˈhəʊmləs/vô gia cư
17Honorablea/ˈɒnərəbl/vinh dự
18HorizontalHorizona n/ˌhɒrɪˈzɒntl//həˈraɪzn/thuộc chân trờichân trời, đường chân trời
19Hostilea/ˈhɒstaɪl/thù địch
20Illiteracyn/ɪˈlɪtərəsi/tình trạng mù chữ

Viết về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh – Mẫu 1


Tiếng Anh 

In Vietnam, almost everyone, has been a volunteer work and I have too. At my age, I have not been donate blood so I often donate books, toys and clothes for street children and homeless people. I often do this work with my mother. Latest here on Sunday, I with my mother was used to donate books and clothes for a charity organization. In here, I met the orphans children. I played with them. Then I gave candies to them. They were all very happy.Some people think doing volunteer work is waste of time but in my opinion, doing volunteer work help me relax after school and it help me healthy. When I doing this work, I feel very happy to bring happiness to them.


Tiếng Việt 

Ở Việt Nam, hầu hết tất cả mọi người đều từng làm công việc thiện nguyện và tôi cũng vậy. Ở tuổi của tôi, tôi chưa được hiến máu nên tôi thường quyên góp sách vở, đồ chơi và quần áo cho trẻ em lang thang và người vô gia cư. Tôi thường làm công việc này với mẹ tôi. Mới nhất ở đây vào ngày chủ nhật, tôi với mẹ đã được sử dụng để quyên góp sách và quần áo cho một tổ chức từ thiện. Ở đây, tôi gặp những đứa trẻ mồ côi. Tôi đã chơi với họ. Sau đó tôi đưa kẹo cho họ. Tất cả họ đều rất hạnh phúc, một số người nghĩ rằng làm công việc tình nguyện là lãng phí thời gian nhưng theo tôi, làm công việc tình nguyện giúp tôi thư giãn sau giờ học và nó giúp tôi khỏe mạnh. Khi làm công việc này, tôi cảm thấy rất vui vì đã mang lại hạnh phúc cho họ.


Tiếng Anh 

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It’s a great way to help other people. It’s also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help. Many of us could and should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone and offer your services. I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want to come home and watch TV. Life is much more interesting when you’re a volunteer. I’ve found it really opens your eyes to how some people live. It’s sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I’m doing my bit.


Tiếng Việt 

Trở thành tình nguyện viên là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm với cuộc đời mình. Đó là một cách tuyệt vời để giúp đỡ người khác. Bạn cũng rất hài lòng khi biết rằng bạn không lãng phí thời gian và đang giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Nhiều người trong chúng ta có thể và nên ở ngoài đó thực hiện các hoạt động tình nguyện dưới một số hình thức. Vì vậy, rất nhiều tổ chức tình nguyện cần thêm sự chung tay. Nó thực sự là dễ dàng. Chỉ cần nhấc điện thoại và cung cấp dịch vụ của bạn. Tôi nghĩ rằng có quá nhiều người trong chúng ta sống theo lối sống lười biếng. Chúng tôi chỉ muốn về nhà và xem TV. Cuộc sống thú vị hơn nhiều khi bạn là một tình nguyện viên. Tôi thấy nó thực sự giúp bạn mở rộng tầm mắt về cách sống của một số người. Đôi khi thật buồn khi thấy cách chính phủ khiến người dân thất vọng, nhưng ít nhất tôi đang làm theo ý mình.

Xem thêm: Bài 31: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii, Lịch Sử 10


Tiếng Anh

Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants from different age group on the basis of its huge advantages. In the first place, voluntary work provides adolescents many precious opportunities to develop social skills, foster independence and form the ability to deal with difficulties in different situations. Simultaneously, every member will be taught how to work in a team, the way to make conversation or the responsibility of finishing a task. The experience you gain will be valuable for your future, and, hence tackles serious problems in later life and ameliorates your quality of work. In addition, volunteer requires us kindness, determination, flexibility and a sense of moral responsibility to adapt to something new, thus improving our character as well as our ability. What is more, you can widen your relationship by making new friends through regular activities of clubs or organizations. You can also have a chance to travel more, have great adventures, approach something new or explore more interesting things you have not experienced before. In conclusion, the number of people applying for voluntary work has been on the increase in recent years and in the future, this figure is expected to rise higher when more people can realize profound effects of volunteering on the lives of individuals.


Tiếng Việt

Ngày nay, công việc tình nguyện là một trong số các hoạt động cộng đồng mà thu hút được số lượng lớn người tham gia ở các độ tuổi khác nhau bởi vì những lợi ích vô cùng to lớn mà nó mang lại. Điều đầu tiên, công việc tình nguyện mang đến cho những thanh thiếu niên nhiều cơ hội quý giá để phát triển những kỹ năng xã hội, thúc đẩy sự tự lập và hình thành các kỹ năng để ứng phó với mọi khó khăn trong các hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên sẽ được dạy cách làm việc trong một nhóm, cách để bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện hay là trách nhiệm của bản thân trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Những kinh nghiệm mà chúng ta có được sẽ rất có ích cho tương lai của chúng ta, giúp ta giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống sau này và cải thiện chất lượng công việc của chúng ta. Thêm vào đó, công việc tình nguyện đòi hỏi ở chúng ta lòng nhân hậu, sự quyết đoán, một trách nhiệm đạo đức và sự linh hoạt để thích ứng với những thứ mới, do đó giúp cải thiện nhân cách bản thân và khả năng của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình bằng việc kết bạn mới thông qua những hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ hay các tổ chức. Chúng ta cũng có thể có cơ hội được đi nhiều hơn, có những chuyến du ngoạn tuyệt vời, tiếp cận với những thứ mới lạ và khám phá những điều thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội được trải nghiệm. Tóm lại, số lượng người đăng ký tham gia công việc tình nguyện đang ngày càng tăng trong những năm gần đây và trong tương lai, con số đầy được kỳ vọng là sẽ tăng mạnh khi ngày càng nhiều người hơn nhận thức được ảnh hưởng sâu sắc của công việc tình nguyện lên đời sống cá nhân mỗi người.


Tiếng Anh 

In recent decades, there is a sharp increase in the number of people taking part in volunteering on account of some wonderful benefits that voluntary work can bring us as follows. In the first place, volunteering is beneficial to both mental and physical health. It has been shown that people will enjoy higher life satisfaction when being helpful to others, which allows them to get rid of stress, anxiety and depression. Secondly, volunteering builds a strong relationship among humans. It is easy to make friends with the same hobbies or purposes. That is why voluntary work is the perfect opportunity for people who are so shy and afraid of connecting with other people. Last but not least, people can gain work experiences and better career development. Such life skills can be gain through this activity as teamwork, problem-solving, time-management. Volunteering gives people free chances to try out new fields, testing new jobs to find the most suitable one in the future. To conclude, there are numerous personal benefits that people can gain by doing the volunteer work so it is encouraged that people should spend some free time to take part in this meaningful activity.


Tiếng Việt 

Trong những thập kỷ gần đây, số lượng người tham gia hoạt động tình nguyện tăng một cách chóng mặt nhờ những lợi ích tuyệt vời mà chúng ta có thể nhận được từ những công việc tình nguyện như sau. Trước hết, hoạt động tình nguyện mang lại lợi ích về cả tinh thần và thể chất. Người ta đã chứng minh rằng con người sẽ cảm thấy thoải mái khi có ích cho người khác, giúp bản thân họ thoát khỏi những vấn đè như căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Thứ hai, tình nguyện xây dựng một sợi dây liên kết vững chắc giữa con người. Thật dễ dàng để kết bạn với những người có đồng sở thích và chí hướng .Đó là lý do tại sao công việc tình nguyện là cơ hội có một không hai cho những người bị mắc chứng nhút nhát và sợ giao tiếp với người khác. Cuối cùng, mọi người có thể lĩnh hội kinh nghiệm làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Các kỹ năng sống có thể đạt được thông qua hoạt động này như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Nó cho mọi người cơ hội để thử sức ở các lĩnh vực mới, thử nghiệm các công việc mới để tìm ra những công việc phù hợp nhất với bản thân trong tương lai. Có thể thấy, có rất nhiều lợi ích mà ta có thể đạt được tham gia tình nguyện, do đó mọi người được khuyến khích nên dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động có ý nghĩa này.


ADVERTISEMENT

Bài Viết Mới


*

Các Lớp Học

Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)


by Tiny Quà Tặng
26 Tháng Mười Một, 2021
0

Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn...