Giải thích tại sao khí hậu châu á lại chia thành nhiều đới như vậy

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo

Như vậy,châu Ácó nhiéuđớikhihậukhác nhau. Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một sốđới lại chia thành nhiều kiểumà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núisơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.

Bạn đang xem: Giải thích tại sao khí hậu châu á lại chia thành nhiều đới như vậy


*

Tham khảo!

Như vậy,châu Ácó nhiéuđớikhihậukhác nhau. Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một sốđới lại chia thành nhiều kiểumà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núisơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.


Tham khảo

Như vậy,châu Ácó nhiéuđớikhihậukhác nhau. Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một sốđới lại chia thành nhiều kiểumà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núisơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.


Em tham khảo !

- Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

- Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau do:

+ Lãnh thổ rộng lớn

+ Có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu nội địa

+ Trên núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo độ cao


6. Cho biết tên các đới và kiểu khí hậu Châu Á? Giải thích tại sao Châu Á lại chia thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu như vậy?


-Quan sát hình 2.1, em hãy

- Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80o0Đ.

- Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?


Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.

Xem thêm: Lỗi Font Chữ Trong Sticky Note, Nguyên Nhân Và Cách Sửa

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.


Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.


Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.


nhận xét nào sau đây chưa đúng về khí hậu châu Á:

A) châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên trái đất

B) khí hậu châu Á phân thành nhiều đới khác nhau

C) trong mỗi đới khí hậu châu Á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

D) khí hậu châu Á phổ biến là cáckiểu khí hậu gió mùa và các kiểukhí hậu lục địa


đặc điểm nào chưa đúng về khí hậu châu áA. Khí hậu chấu á phổ biến là kiểu khí hậu núi caoB. Khí hậu châu á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhauC. Khí hậu chấu á phổ biến là kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địaD. Các đới khí hậu châu á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau


Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do