Hidro có nguyên tử khối là 1.008. hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 2 1 h trong 1 ml nước

Hiđro bao gồm ngulặng tử khối hận là 1 trong,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \(_1^2H\)trong một ml nước (cho rằng nội địa chỉ có 2 đồng vị \(_1^2H,\,\,_1^1H\)), mang lại M = 18, cân nặng riêng của nước là 1 trong g/ml ?

Pmùi hương pháp giải

+) Từ trọng lượng riêng biệt tính được số molH2O => số phân tử H2O => số ngulặng tử H

Đặt x với y thứu tự là số ngulặng tử \(_1^2H\)với \(_1^1H\)

+) Từ tổng thể nguyên tử H => lập pt (1)

+) Từ nguyên ổn tử khối hận của H => lập pt (2)

Lời giải của GV twrising.com

Áp dụng công thức: m = D.V => mH2O=1gam=>nH2O=118molmH2O=1gam=>nH2O=118mol

=> số phân tử H2O =6,02.102318=3,34.1022=6,02.102318=3,34.1022

=> Tổng số nguyên ổn tử H = 2 . số phân tử H2O

Đặt x và y theo lần lượt là số nguyên tử 21H12Hvà 11H11H

=> x + y = 6,68.1022

+) Nguyên ổn tử kăn năn mức độ vừa phải của H là 1 trong,008

Mà trong 6,68.1022 ngulặng tử H gồm 21H12Hvà 11H11H

=> Khối hận lượng của 6,68.1022 nguyên ổn tử H là: 2x + y = 1,008.6,68.1022

=> x = 5,344.1020 với y = 6,626.1022 nguyên tử

Đáp án cần chọn là: A

Câu hỏi liên quan


Chuyên mục: Blog