HƯỚNG DẪN LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRỰC TIẾP

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một vào những báo cáo mà kế toán cần phải gọi rõ để lập cùng với bộ báo cáo tiền bạc. Có nhị phương thơm pháp lập sự so sánh là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này rất cần được có một quy trình làm kế toán theo đúng chuẩn mực.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

*

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của các bước hoạt động làm ra kinh doanh trong những năm tiền tài. twrising.com ra mắt phương pháp lập report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp trực tiếp.

 1. Cnạp năng lượng cứ để lập report lưu giữ chuyển tiền tệ

– Căn cứ vào bảng cân nặng đối số phát sinch để làm căn cứ đối chiếu.

2. Nguyên ổn tắc ghi nhận

– Số năm trước là mang số liệu bên trên dòng tiền giữ chuyển của năm N -1 căn cứ bên trên báo cáo tiền của năm N -1: Năm trước

– Số năm trong năm này là mang số liệu trên dòng tiền lưu giữ chuyển của năm N căn uống cứ báo cáo tiền tài năm N: Năm nay.

Xem thêm: Trăn Trở Của Chị Em: Ăn Gì Để Tăng Vòng 1 Giảm Vòng 2? Thực Phẩm Tăng Vòng 1 Giảm Vòng 2 Như Ý Muốn

– Nếu thu tiền từ hoạt động tạo nên marketing được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

– Nếu chi tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số âm bên trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ trên bàn phím trmong đánh số.

3. Cách lập các chỉ tiêu bên trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và đưa ra tiền trong thời hạn tiền giấy cũ, đem các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK lúc làm lưu chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ bán đồ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền đưa ra trả mang lại nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền chi trả cho người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền bỏ ra trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động ghê doanh 06111, 112 711, 33311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền đưa ra khác từ hoạt động ghê doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền đưa ra mua sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền chi trả nợ cội vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương tự tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương tự tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài Cách lập báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ theo pmùi hương pháp gián tiếp