Phân Biệt In The End Và At The End

Về sự khác nhau giữa "End/ Finish", thật ra cũng không có một có mang đúng chuẩn làm sao nhằm phân biệt ví dụ sự khác hoàn toàn giữa 2 từ này cả. Nhưng các người mua hàng chú ý ở một số điểm lạ lùng cơ bản sau: - Lúc được áp dụng là một trong danh từ bỏ, "Finish và End" bao gồm sự khác hoàn toàn rõ hơn một chút ít. Đối với sự xong thứ lý (điểm xong xuôi của một phần đường, gai dây…) thì "Finish" không thể sử dụng thế "End". End có nghĩa đột ngột rộng, chấm dứt khoát rộng.

*

"Finish" được thực hiện với đều dứt có chủ định, bởi vì đã “hoàn thành” phương châm vẫn đặt ra chđọng không hẳn là bắt buộc phải kết thúc: Ví dụ như: "Stop at the finish" (giới hạn trên vun kết thúc) - Không tức là cho vun chính là hết đường mà lại nên dừng lại, vẫn rất có thể đi tiếp được. "Stop at the end of the road" (đi đến khi kết thúc con đường thì dừng lại) - Chỗ kia là chỗ xong xuôi của con phố rồi, đến khu vực kia thì sẽ phải dừng lại cần yếu đi tiếp. -Lúc được sử dụng là động từ, "Finish" được hiểu với nghĩa dứt một Việc nào đấy còn "End" là xong xuôi, dứt một bài toán cho dù có thể chưa có công dụng. Ví dụ : "They couldn’t finish the race. They had to lớn kết thúc it because of heavy rain" (Họ đã không thể ngừng (trả thành) cuộc đua được. Họ đã đề xuất dừng lại vày có trận mưa to quá) Câu trước sử dụng "Finish" vị trường hợp sinh sống đó là bọn họ tạm dừng, không dứt cuộc đua để lựa chọn ra fan chiến thắng thua trận, cuộc đua chưa tồn tại tác dụng, nhấn mạnh đến tính hiệu quả. Vế sau sử dụng "End" do chỉ ao ước kể đến bài toán đưa ra quyết định dừng cuộc đua vì chưng gồm nguyên nhân khả quan, chưa xuất hiện kết quả chiến hạ thua gì cả. Không thể cần sử dụng "End" mang đến câu đầu và "Finish" đến câu sau được do nếu như yêu thích, chúng ta hoàn toàn có thể ngừng (could end) cuộc đua bất cứ lúc làm sao tuy vậy để hoàn thành, dứt (finish) cuộc đua, lựa chọn ra người chiến hạ thua kém cần phải tất cả một quy trình các tay lái đua cùng nhau.

Bạn đang xem: Phân biệt in the end và at the end

*

- Để làm rõ rộng ta hãy xét ví dụ:

"They finish work at 5 o’clock" (bọn họ hoàn thành vấn đề - thôi không thao tác nữa với về nhà chẳng hạn - cơ hội 5 giờ). - tức là họ thu xếp ngừng các quá trình cần thiết nói thông thường vào 5 giờ hàng ngày để về đơn vị. Nếu hy vọng, họ có thể làm thêm giờ đồng hồ hoặc làm cho thêm việc không giống." He ended his career with a very big live show" (anh ta sẽ chấm dứt sự nghiệp cùng với một buổi biểu diễn khôn xiết lớn). - Tức là chấm dứt luôn luôn, tiếp nối anh ta không hề liên tiếp sự nghiệp nữa.

Xem thêm: Cách Trì Chú Vào Chuỗi Đeo Tay Thế Nào Mới Đúng? Cách Trì Chú Vào Chuỗi Đeo Tay Thế Nào

Bây giờ, các bạn hãy từ bỏ so sánh những ví dụ sau nhé:

Come khổng lồ visit me when school year ends. (Hãy mang đến thăm bà lúc kết thúc năm học nhé.)We will finish school at the kết thúc of this year.(Cuối năm nay là công ty chúng tôi sẽ học xong.)There’s always light at the kết thúc of the tunnel.(Luôn bao gồm ánh nắng ngơi nghỉ cuối mặt đường hầm - “Khổ tận cam lai”)Finish your homework & then you can watch TV.(Làm chấm dứt bài tập về đơn vị đi rồi bắt đầu được xem như TV.)I haven’t finished my book yet because I just don’t know how khổng lồ kết thúc the story. (Tôi vẫn chưa chấm dứt cuốn sách vì tôi chần chờ phải xong xuôi mẩu chuyện ra sao nữa.)The children finished off all the cakes right after the các buổi party ended. (Bọn ttốt sẽ ăn không còn bánh tức thì sau thời điểm buổi tiệc kết thúc.)