Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một đơn vị chức năng lính sẵn sàng đủ gạo mang đến 750 fan ăn vào 45 ngày nhưng sau 4 ngày bao gồm một vài bạn mới đến đề nghị anh quản ngại lí tinh ra số gạo chỉ với đầy đủ nạp năng lượng vào 25 ngày . Hỏi số bạn cho thêm là bao nhieu?

 

 
 

Thời gian sót lại sau 4 ngày : 45 - 4 = 41 ngày

Tỷ số giữa 25ngày và41ngày : 41 : 25 = \(\frac2541\)

tín đồ ăn uống và thờigian ănthuộc một số gạo là nhị đại lượng Xác Suất nghich.

Sốngười dùng hết gạo dự trữ sau 4 ngày là : 750 x \(\frac4125\)= 1230 người

Số fan mới đén : 1230 - 750 = 480 người

 
 

số ngày sót lại là

45-4=41

số fan ăn uống vào 25 ngày là

(750*41):25=1230

số bạn đến thêm là

1230-750=480

k cho bạn nha mình nên loại k của doanh nghiệp các lắm

Một đơn vị quân nhân chuẩn bị đủ gạo đến 750 người ăn uống trong 40 ngày, tuy nhiên bởi vì tất cả một vài bạn đến thêm nên anh quản ngại lí tính ra số gạo kia chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Hỏi số fan cho thêm là bao nhiêu?

Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng gạo cho 750 bạn ăn uống trong 40 ngày . Nhưng do có một vài tín đồ đến thêm phải anh quản lí tính ra số gạo kia chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày . Hỏi số fan mang đến thêm là bao nhiêu ?

Một đơn vị chức năng nhân tình nhóm Chuẩn bị gạo đủ cho 750 tín đồ ăn uống trong 40 ngày , nhưng lại do gồm một trong những tín đồ mang lại thêm yêu cầu anh quản lí lí tính ra số gạo đó chỉ đầy đủ ăn uống trong 25 ngày . Hỏi số tín đồ mang đến thêm là bao nhiêu ?

Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang lại 750 fan ăn uống vào 50 ngày, nhưng lại sau 10 ngày đơn vị chức năng này được bổ sung cập nhật một số trong những người, cho nên vì vậy anh quản lí lí tính ra số gạocòn lại chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày.


You watching: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày


See more: Keep Running Man China (Season 4), Top 10 Greatest Running Man Episodes


See more: Các Trường Đại Học Ở Cần Thơ Công Lập Và Ngoài Công Lập, Top 7 Trường Đại Học Tốt Nhất Tại Cần Thơ


Hỏi số fan đến thêm là bao nhiêu?

1 đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo đầy đủ gạo mang lại 750 fan nạp năng lượng trong 50 ngày , tuy nhiên sau 10 ngày đơn vị chức năng này được bổ sung cập nhật thêm 1 số tín đồ , cho nên vì thế anh quản lí tính ra số gạo sót lại chỉ đầy đủ nạp năng lượng trong 25 ngày . Hỏi số fan cho thêm là bao nhiêu?

1 đơn vị quân nhân sẵn sàng đầy đủ gạo mang đến 750 fan ăn vào 40 ngày, tuy vậy do gồm một trong những người cho thêm đề xuất anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn uống vào 25 ngáy. Hỏi số người mang lại thêm ?

một đơn vị chức năng quân đội chuẩn bị đầy đủ gạo cho 750 tín đồ ăn uống vào 40 ngày. nhưng vị gồm một số trong những fan mang đến thêm đề xuất anh thống trị tính ra số gạo chỉ đầy đủ ăn vào 25 ngày. hỏi số bạn mang đến thêm là bao nhiêu

1 đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đầy đủ gạo mang lại 750 người ăn trong 40 ngày , nhưng vị có một số bạn đến thêm nên anh làm chủ tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày , Hỏi số tín đồ đến thêm là từng nào ?

Một đơn vị lính sẵn sàng đầy đủ gạo mang đến 750 bạn nạp năng lượng vào 50 ngày, nhưng sau 10 ngày đơn vị chức năng đó được bổ sung một số trong những người, vì vậy anh cai quản tính ra số gạo sót lại chỉ đầy đủ nạp năng lượng vào 25 ngày. Hỏi số tín đồ mang đến thêm là bao nhiêu?


Chuyên mục: Blog