Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken

Một các thành phần hỗn hợp khí bao gồm một ankan cùng 1 anken tất cả thuộc số ngulặng tử C vào phân tử với có thuộc số mol. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất đi màu sắc đầy đủ 80 gam dung dịch Br2 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp kia nhận được 0,6 mol CO2. Ankan và anken kia tất cả phương pháp phân tử là

Quý khách hàng đang xem: Một các thành phần hỗn hợp khí gồm một ankan với 1 anken

Phương pháp giải

Chỉ tất cả anken làm phản ứng cùng với Br2 theo tỉ trọng mol 1:1 => n CnH2n = n CnH2n+2 = n Br2 = a = 0,1 mol
BTNT C: 0,1. n + 0,1. n = 0,6 => n = 3

Lời giải của GV twrising.com
 

Do ankan và anken tất cả cùng số ngulặng tử C nên người ta gọi CTPT của ankan cùng anken là CnH2n+2 với CnH2n cùng với số mol là a (mol)
 
nBr2 = 0,1 mol
 
Chỉ gồm anken làm phản ứng cùng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 => n CnH2n = n CnH2n+2 = n Br2 = a = 0,1 mol
 
BTNT C: 0,1. n + 0,1. n = 0,6 => n = 3
 
CTPT của Ankan cùng anken là C3H8 và C3H­6
 
Đáp án bắt buộc lựa chọn là: C
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*

 

Cho phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng thông số cân bằng của bội nghịch ứng (khi tối giản) là
 
Cho những chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metung, propen, isoburã. Số các chất làm mất color dung dịch KMnO4 sinh hoạt ngay lập tức ĐK thường xuyên là
 
Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp gồm 0,1 mol C2H4 với 0,2 mol C3H6 chiếm được V lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
 
Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng sau đó nhau chiếm được CO2 và H2O tất cả cân nặng rộng kỉm nhau 6,76 gam. Công thức của 2 anken là
 
Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H8 thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Phần trăm trọng lượng CH4 trong hỗn hợp X làYou watching: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken


See more: State-Of-The-Art Nghĩa Là Gì, Dịch Nghĩa Trong Từ Điển Anh Việt


See more: Huyện Đông Anh Có Bao Nhiêu Xã Nào Và Thông Tin Chi Tiết, Bản Đồ Huyện Đông Anh Hà Nội【Bản Đồ Việt Nam】


 
Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp A gồm eten, propen, but-2-en cần cần sử dụng toàn diện b lkhông nhiều khí oxi (ngơi nghỉ đktc) chiếm được 2,4 mol CO2. Giá trị của b là
 
Một tất cả hổn hợp X có 2 hiđrocacbon thường xuyên nhau vào dãy đồng đẳng. Đốt cháy 1nửa lít hỗn hợp X nhận được 57,2 gam CO2 với 23,4 gam H2O. Công thức phân tử và khối lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là
 
Hỗn đúng theo X có mechảy và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy trọn vẹn 0,44 mol tất cả hổn hợp X thu được 67,76 gam CO2 với 28,44 gam H2O. Công thức của 2 anken là
 
Hỗn vừa lòng X bao gồm 1 ankan và 1 anken đông đảo nghỉ ngơi nhiệt độ hay. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol tất cả hổn hợp X thì nhận được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Công thức của anken với ankan là
 
Hỗn hòa hợp X gồm 1 ankan và 1 anken. Tỉ kăn năn của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lkhông nhiều X nhận được 6,72 lít CO2 (những thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Công thức của ankan cùng anken theo thứ tự là
 
Hỗn phù hợp hiđrocacbon X cùng O2 tất cả tỉ trọng mol tương xứng là một trong những : 10. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp trên chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Cho Y qua H2SO4 quánh thu được tất cả hổn hợp khí Z có tỉ kân hận so với H2 là 19. X là
 
Đốt cháy hoàn toàn 20 ml tất cả hổn hợp X bao gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4) nhận được 24 ml CO2 (những thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối hận của X đối với H2 là
 
Hỗn hòa hợp X tất cả 2 anken tiếp đến nhau vào hàng đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít các thành phần hỗn hợp X tiếp nối mang lại toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,125M, nhận được 15 gam kết tủa. Công thức của 2 anken là
 
Hỗn đúng theo X bao gồm 2 anken kế tiếp nhau vào hàng đồng đẳng. Trộn luôn tiện tích các thành phần hỗn hợp X với 1 số lượng vừa dùng khí oxi và để được một tất cả hổn hợp Y rồi black đốt cháy trọn vẹn thì chiếm được thành phầm khí với hơi Z. Tỉ kăn năn của Y so với Z là 744 : 713. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của 2 anken là
 
Cho 0,448 lít (đktc) một anken sinh sống thể khí vào một trong những bình kín đáo môi trường 11,2 lít cất sẵn 11,52 gam không gian (M = 28,8). Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp trong bình, sau bội phản ứng giữ bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là một,26 atm. Biết rằng sau phản bội ứng cháy còn dư oxi. Công thức của anken là
 
Có 2,24 lít các thành phần hỗn hợp A gồm 2 anken tiếp nối nhau vào dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy không còn A yêu cầu 6,944 lkhông nhiều khí oxi. Sản phđộ ẩm cháy cho qua bình đựng P2O5 thấy cân nặng bình tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức kết cấu 2 anken và % thể tích của hiđro vào hỗn hợp A là

Chuyên mục: Blog