Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng hoa

quý khách hàng btrằn chính là một món rubi nhưng mà các bạn tự Tặng Kèm cho chính bản thân. Tình chúng ta khôn cùng thiêng liêng cùng cừ khôi. Bài học hôm nay, hãy cùng SOFL học tập giờ đồng hồ Trung về đa số lời nói, danh ngôn về tình các bạn nhé.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng hoa

Mục Lục

*


15 lời nói giờ Trung hay về tình bạn

Nếu chúng ta thấy một bạn chúng ta không có nụ cười, hãy đem thú vui của mình cho tất cả những người đó.

如果你看到一个人没有笑容,请把你的笑容送给他

Rúguǒ nǐ kàn dào yígè rón rén méiyǒu xiàoróng, qǐng bǎ nǐ de xiàoróng sòng gěi tā.

Đôi khi chúng ta dựng lên rất nhiều tường ngăn không phải để ngăn bạn khác nghỉ ngơi bên phía ngoài, mà để thấy ai đầy đủ quyên tâm phá vỡ vạc bọn chúng.

有时,您要竖起一面墙壁不是要阻止人们出入,而是要看谁在乎足以破坏他们。

Yǒushí, nín yào shù qǐ yīmiàn qiángsuy bì bùshì yào zǔzhǐ rénmen chūrù, ér shì yào kàn shéi zàihū zúyǐ pòhuài tāmen.

Một nụ hôn phá vỡ khoảng cách thân tình bạn và tình thân.

一个吻打破了友谊和爱之间的鸿沟。

Yīgtrần wěn dǎpòle yǒuyì hé ài zhī jiān de hónggōu.

Cùng bước với 1 fan bạn vào láng tối giỏi rộng là bước 1 mình vào ánh sáng.

与朋友在黑暗中同行,总好过一个人在光明里独行

Yǔ péngyǒu zài hēi'àn zhōng tóngxíng, zǒng hǎoguò yígè cổ nhón nhén zài guāngmíng lǐ dúxíng

Hãy đếm tuổi của doanh nghiệp ngay số đồng đội chứ đọng chưa phải thời gian. Hãy đếm cuộc sống chúng ta bởi nụ cười chứ đọng không hẳn bởi nước đôi mắt.

用朋友数而不是年数来计算您的年龄。用微笑而非泪水来数一生。

Yòng péngyǒu shù ér bùshì nián shǔ lái jìsuàn nín de niánlíng. Yòng wéixiào ér fēi lèishuǐ lái shǔ yī shēng.

Đau đớn biết bao lúc 1 fan bạn ra đi - và chỉ còn giữ lại sau sống lưng sự vắng lặng.

朋友离开时,只下寂静,这是多么痛苦的事情。

Péngyǒu líkāi shí, zhǐ xià jìjìng, zhnai lưng shì duōme tòngkǔ de shìqíng

Tình yêu thương thiệt sự vẫn hi hữu, tình các bạn thật sự còn thảng hoặc hơn.

真正的爱是罕见的,真正的友谊更是罕见。

Zhēnzhèng de ài shì hǎnjiàn de, zhēnzhèng de yǒuyì gèng shì hǎnjiàn.

Quý Khách xuất sắc nặng nề search, nặng nề quăng quật lại, với cần thiết lãng quên.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Ảnh Trong Paint Đơn Giản, Nhanh Chóng, Cách Làm Mờ Ảnh Bằng Paint Đơn Giản, Nhanh Chóng

真正的朋友很难找到,很难离开,也不可能忘记

Zhēnzhèng de péngyǒu hěn nán zhǎodào, hěn nấn ná líkāi, yě bù kěnéng wàngjì

Đừng đi trước tôi; tôi rất có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi rất có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi kề bên với thay đổi các bạn của tớ.

不要走在我前面,因为我可能不会跟随;不要走在我后面,因为我可能不会引路;请走在我身边,做我的朋友。

Bùyào zǒu zài wǒ qiánmiàn, yīnwèi wǒ kěnéng bù huì gēnsuí; bùyào zǒu zài wǒ hòumiàn, yīnwèi wǒ kěnéng bù huì yǐnlù; qǐng zǒu zài wǒ shēnbiān, zuò wǒ de péngyǒu.

Sách giỏi, cũng giống như các bạn tốt, ít và được lựa chọn lựa; lựa chọn càng những, trải nghiệm càng những.

像好朋友一样,好书很少,而且精选。您选择的越多,就越喜欢它。

Xiàng hǎo péngyǒu yīyàng, hǎo shū hěn shǎo, érqiě jīng xuǎn. Nín xuǎnzé de yuè cổ duō, jiù yutrằn xǐhuān tā.

Hãy chậm chạp lúc lựa chọn các bạn, với càng lờ lững hơn lúc vắt các bạn.

选择朋友要慢,改换朋友要更慢

Xuǎnzé péngyǒu yào màn, gǎihuàn péngyǒu yào gèng màn

Sự giàu sang khiến cho đồng đội cùng sự hoán vị nàn thách thức chúng ta.

财富创造了朋友,而苦难挑战了他们。

Cáifù chuàngzàole péngyǒu, ér kǔnàn tiǎozhànle tāmen.

Nếu toàn bộ bằng hữu tôi dancing ngoài cây cầu, tôi đã không tuân theo đâu, tôi đã là fan ngơi nghỉ bên dưới để đón bọn họ khi họ rơi xuống.

如果我所有的朋友都跳下桥,我将不会跟随,我将成为下面的人在他们跌倒时接他们。

Rúguǒ wǒ suǒyǒu de péngyǒu dōu tiào xià qiáo, wǒ jiāng bù huì gēnsuí, wǒ jiāng chéngwéi xiàmiàn de rén zài tāmen diédǎo shí jiē tāmen.

Thử thách của tình chúng ta là việc hỗ trợ cho nhau vào nghịch chình ảnh, với không những thế, giúp đỡ vô điều kiện.

友谊的挑战是在逆境中的互助,更重要的是,无条件的援助。

Yǒuyì de tiǎozhàn shì zài nìjìng zhōng de hùzhù, gèng zhòngyào de shì, wútiáojiàn de yuánzhù.

Quý Khách là người ta cảm giác dễ chịu Khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành với chủ, đem lại mang đến ta lời chúc phúc với ta cảm thấy hàm ơn bởi vì gồm họ vào đời.

朋友是一个与你相处愉快,你对他忠诚,他给你祝福,你感到很高兴因为你的生活拥有他。

Péngyǒu shì yīgtrần yǔ nǐ xiāngchǔ yúkuài, nǐ duì tā zhōngchéng, tā gěi nǐ zhùfú, nǐ gǎndào hěn gāoxìng yīnwèi nǐ de shēnghuó yǒngyǒu tā.