So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Chất rắn kết tinc Chất rắn vô đánh giá

- Có cấu trúc tinch thể

- Có ánh nắng mặt trời lạnh tan xác định

- Gồm: chất rắn đơn tinh thể: tất cả tính dị phía.

You watching: So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Chất rắn nhiều tinc thể: có tính đẳng phía.

- Không gồm cấu tạo tinh thể

- Không gồm ánh sáng lạnh tan xác định

- Có tính đẳng hướng


*

- Giống nhau: Chất rắn đa tinch thể và chất rắn vô đánh giá đều phải sở hữu tính đẳng phía.

- Khác nhau:

Chất rắn kết tinh

Chất rắn vô định hình

+ Có kết cấu tinh thể

+ Không gồm kết cấu tinh thể

+ Có ánh nắng mặt trời nóng chảy xác định.

+ Không tất cả ánh nắng mặt trời rét chảy xác minh.

+ Chất rắn đối chọi tinh thể gồm tính dị hướng

+Có tính đẳng phía.


Phân nhiều loại những hóa học rắn theo cách làm sao bên dưới đó là đúng?

A. Chất rắn solo tinc thể và hóa học rắn vô đánh giá.

B. Chất rắn kết tinc với hóa học rắn vô định hình.

C. Chất rắn nhiều tinch thể cùng chất rắn vô đánh giá.

D. Chất rắn 1-1 tinch thể với chất rắn đa tinh thể.


Phân nhiều loại những hóa học rắn theo cách làm sao bên dưới đó là đúng?

A. Chất rắn đối chọi tinh thể và hóa học rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh cùng hóa học rắn vô định hình.

C. Chất rắn nhiều tinch thể cùng hóa học rắn vô định hình.

D. Chất rắn đối kháng tinc thể và hóa học rắn đa tinch thể.


Phân một số loại những hóa học rắn theo cách làm sao bên dưới đấy là đúng?

A. Chất rắn đối kháng tinc thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinc cùng hóa học rắn vô định hình.

C. Chất rắn nhiều tinh thể với hóa học rắn vô định hình.

D. Chất rắn 1-1 tinc thể và hóa học rắn nhiều tinch thể.

See more: Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Thể Kết Nối Wifi Được? Điện Thoại Không Kết Nối Wifi Được

Hướng dẫn giải:

Chọn B


Khi so sánh tính năng của đồ gia dụng rắn solo tinch thể và đồ rắn vô đánh giá, kết luận làm sao sau đó là sai?

A. Vật rắn đơn tinc thể có tính dị phía, tất cả nhiệt độ lạnh chảy tốt đông đặc xác định còn đồ gia dụng rắn vô định hình gồm tính đẳng hướng, không tồn tại ánh nắng mặt trời lạnh chảy xác định

B. Vật rắn vô định hình bao gồm công năng dễ dàng sinh sản hình

C. Vật rắn đối chọi tinch thể gồm tính dị hướng

D. Vật rắn đối chọi tinh thể tất cả tính dị hướng, không có ánh nắng mặt trời nóng tan xuất xắc đông đặc khẳng định, đồ dùng rắn vô đánh giá gồm tính đẳng hướng, không có nhiệt độ lạnh rã xác định


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

A - đúng

B - đúng

C - đúng

D - sai vì: Vật rắn 1-1 tinh thể có tính dị hướng, có ánh nắng mặt trời lạnh rã giỏi đông sệt khẳng định còn vật dụng rắn vô định hình bao gồm tính đẳng phía, không tồn tại ánh nắng mặt trời lạnh rã xác minh.

Đáp án: D


Đúng 0

Bình luận (0)

khi đối chiếu tính năng của vật dụng rắn đối chọi tinh thể với đồ gia dụng rắn vô đánh giá, kết luận như thế nào sau đấy là đúng?

A.Vật rắn 1-1 tinch thể gồm tính dị hướng, gồm ánh sáng lạnh rã tốt đông đặc xác minh còn đồ rắn vô đánh giá có tính đẳng hướng, không tồn tại ánh sáng lạnh tung xác định.

B.Vật rắn đơn tinh thể tất cả tính đẳng phía gồm nhiệt độ lạnh tan tốt đông quánh khẳng định, thiết bị rắn vô định hình tất cả tính dị hướng, không có ánh sáng lạnh tung xác định.

C.Vật rắn đơn tinh thể tất cả tính đẳng hướng, không tồn tại ánh sáng nóng rã hay đông đặc xác định, đồ dùng rắn vô định hình gồm tính dị phía, bao gồm ánh sáng nóng chảy khẳng định.

D.Vật rắn solo tinh thể tất cả tính dị hướng, không tồn tại ánh sáng lạnh rã xuất xắc đông sệt xác định, trang bị rắn vô định hình gồm tính đẳng phía, không có ánh sáng rét tan xác minh.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

B không đúng bởi vì thứ rắn vô định hình gồm tính đẳng hướng

C không đúng vì chưng đồ gia dụng rắn đơn tinh thể có nhiệt độ nóng tan xuất xắc đông sệt xác định còn đồ rắn vô định hình bao gồm tính đẳng phía, không tồn tại ánh nắng mặt trời nóng tan khẳng định.

D không đúng bởi vì đồ gia dụng rắn solo tinch thể tất cả ánh sáng lạnh tung tốt đông đặc khẳng định.


Đúng 0

Bình luận (0)

Lúc so sánh đặc tính của đồ gia dụng rắn đơn tinch thể và vật rắn vô định hình, tóm lại làm sao sau đây là đúng?

A. Vật rắn 1-1 tinch thể gồm tính dị hướng, có ánh nắng mặt trời rét tung xuất xắc đông sệt xác định còn vật rắn vô đánh giá bao gồm tính đẳng phía, không tồn tại nhiệt độ lạnh tan xác định.

B. Vật rắn đơn tinc thể bao gồm tính đẳng hướng gồm ánh sáng nóng tan tốt đông quánh xác minh, trang bị rắn vô đánh giá bao gồm tính dị hướng, không tồn tại ánh nắng mặt trời lạnh rã khẳng định.

C. Vật rắn đối kháng tinch thể có tính đẳng phía, không tồn tại nhiệt độ rét chảy tuyệt đông đặc khẳng định, đồ dùng rắn vô đánh giá gồm tính dị phía, có ánh nắng mặt trời nóng chảy xác định.

D. Vật rắn đối chọi tinc thể gồm tính dị phía, không có nhiệt độ nóng rã tuyệt đông đặc xác minh, vật dụng rắn vô định hình có tính đẳng phía, không tồn tại ánh sáng lạnh chảy xác định.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

B không nên vị vật rắn vô định hình gồm tính đẳng hướng

C không đúng vì vật dụng rắn đơn tinch thể tất cả nhiệt độ lạnh tan giỏi đông đặc xác minh còn vật dụng rắn vô định hình gồm tính đẳng hướng, không tồn tại nhiệt độ nóng tung khẳng định.

See more: Đừng Trong Dung Tieng Anh Là Gì ? Ví Dụ Cách Sử Dụng Từ Này?

D sai vày trang bị rắn đối kháng tinh thể tất cả nhiệt độ rét tung tuyệt đông quánh xác minh.


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
twrising.com