Bài Tập 1: Sử Dụng Truy Vấn Sql Nâng Cao Sql

Squốc lộ là viết tắt của Structured Query Language (Ngôn ngữ tầm nã vấn có cấu trúc) với nó là ngôn từ máy vi tính tiêu chuẩn ANSI để truy cập cùng thao tác làm việc cùng với hệ thống cửa hàng tài liệu. Nó được sử dụng để quản lý tài liệu vào hệ quản ngại trị các đại lý dữ liệu dục tình tàng trữ tài liệu dưới dạng bảng và mối quan hệ thân tài liệu cũng rất được lưu trữ bên dưới dạng bảng. Các câu lệnh SQL được sử dụng để truy vấn xuất và update tài liệu vào đại lý tài liệu.

Bạn đang xem: Bài Tập 1: Sử Dụng Truy Vấn Sql Nâng Cao Sql

Cách tốt nhất có thể họ học tập bất kể điều gì là thực hành và các câu hỏi bài xích tập. Chúng tôi đã bắt đầu phần này cho người (bạn new bước đầu mang đến trình độ trung cấp) đã rất gần gũi với SQL. Hy vọng, rất nhiều bài xích tập này để giúp đỡ chúng ta nâng cao năng lực SQL của chính bản thân mình.

Xem thêm: Hf Là Axit Mạnh Hay Yếu ? Có Tính Chất Gì? Và Được Ứng Hf Là Axit Mạnh Hay Yếu


twrising.com-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng tìm tiền, sale, phát minh tạo ra giá trị, lợi ích


—–hoặc—–

***


Tìm hiểu thêm


Truy vấn 1: Truy vấn kiếm tìm hấp thụ bạn dạng ghi ở đầu cuối của bảng Students_Master là gì?

Bài giải :


*
*
*

Cân bởi làm phản ứng C + ZnO | CO + Zn (cùng phương trình ZnO + H2)


13h ago

Cân bằng làm phản ứng FeS2 + O2 | Fe2O3 + SO2 (và phản nghịch ứng FeS2 + O2 | Fe3O4 + SO2)


13h ago

Cân bởi phản nghịch ứng Cl2 + Na ra gì (với phương trình Cl2 + NaBr)


13h ago

Cân bằng bội phản ứng BaCl2 + Na2CO3 ra gì (với phản ứng BaCl2 + NaHSO4)


2 ngày ago

Cân bằng làm phản ứng AgNO3 + NaBr ra gì (với pmùi hương trình AgNO3 + NaCl)


2 ngày ago

Cân bởi phản nghịch ứng KClO3 | KCl + O2 ( mày mò kclo3 kcl + o2 phản ứng thoái hóa khử)


2 ngày ago
"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"2000","speed":"300","loop":"true","design":"design-2"

Select * from Students_Master where Rowid= select max(Rowid) from Students_Master;

Truy vấn 2: Truy vấn tìm kiếm tên cửa hàng tài liệu trong Oracle là gì?

Truy vấn:

Có 3 truy nã vấn áp dụng nhưng bạn có thể tìm kiếm thấy thương hiệu đại lý dữ liệu.

SELECT Ora_Database_Name FROM DUAL;

SELECT * FROM GLOBAL_NAME;

SELECT Name from V$DATABASE;

Truy vấn 3: Truy vấn để hiển thị Bản ghi thứ N trường đoản cú bảng Student_Master là gì?

Bài giải :

select distinct Marks from Student_Master a where 3 >= (select count(distinct Marks) from Student_Master b where a.Marks0) –Cheông chồng condition that number is greater than 0

Loop

rev_num=rev_num*10+mod(num1,10); —Reverse condition

num1=num1/10; —Reverse condition

End loop;

Dbms_Output đầu ra.Put_Line(‘Reverse of Number’||num1||’is’||rev_num);

End;

Truy vấn 7: Viết tầm nã vấn nhằm hiển thị các hàng lẻ trường đoản cú bảng Student_Master?

Truy vấn:

Select * from(Select rownum as rno,E.* from Student_Master E) where Mod(rno,2)=1;

Truy vấn 8: Viết truy nã vấn nhằm hiển thị những hàng số chẵn từ bảng Student_Master?

Truy vấn :

Select * from(Select rownum as rno,E.* from Student_Master) where Mod(rno,2)=0;

Truy vấn 9: Truy vấn để tìm ra tên ràng buộc từ bảng oracle là gì?

Truy vấn

SELECT Table_Name, Constraint_Name FROM User_Constraints;

important Advanced SQL ExercisesAdvanced SQL Queries

Truy vấn 10: Truy vấn tìm kiếm kiếm báo cáo của học sinh ko được chỉ định và hướng dẫn số cuộn là gì.

Truy vấn:

Select * from Student where Roll_no Not in(Select Roll_Number from Student_Master);

Truy vấn 11: Làm nạm như thế nào nhằm hiển thị những phiên bản ghi số 3 đến 7 từ bảng Student_Master?