Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tuổi em hiện thời vội 4 lần tuổi em khi tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ.cho đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng thể tuổi của hai bằng hữu là 51 tuổi .tính tuổi anh hiện tại nay


*

Theo bài bác ra , ta có sơ đồ vật của tuổi nhị đồng đội trước đó :Tuổi em: |-----|Tuổi anh:|-----|-----|-----|-----|Hiệu số phần tuổi của anh ý cùng em là:4 -1 = 3 (phần)Vì tưng năm mọi cá nhân đầy đủ thêm 1 tuổi, cần hiệu số tuổi của anh ý và em là ko thay đổi.Ta bao gồm sơ vật hiện giờ :Tuổi em |-----|-----|-----|-----|

Tuổi anh |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Sau này, lúc em bởi tuổi anh hiện tại nay:

Ta lại có sơ thứ sau này :

Tuổi em |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| Tổng là 51 tuổiTuổi anh|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|Lúc này ta quy về dạng toán thù Tổng - Tỉ với có tác dụng như thông thường .

Bạn đang xem: Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay

Giá trị 1 phần là :

51 : ( 10 + 7 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi em sau đây là :

3 x 7 = 21 ( tuổi )

Vì tuổi em sau này bởi tuổi anh hiện tại nay(Rightarrow)tuổi anh hiện nay là 21 tuổi .

Đáp số : 21 tuổi .

:D


Đúng 0
Bình luận (0)

vấn đáp góp bản thân nhé


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi giống như

Tuổi của em hiện giờ cấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em bây giờ.Đến Lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện thời thì tổng cộng tuổi của hai đồng đội là 51 .Tính tuổi anh hiện nay nay


Lớp 5 Tân oán
5
0

tuổi của em hiện giờ cấp 4 lần tuổi lúc tuổi anh bằng tuổi em bây giờ.cho đến khi tuổi em bởi tuổi anh bây chừ thì toàn bô tuổi của hai bạn bè là 51 tuổi.tính tuổi của em hiện giờ, tuổi anh hiện nay


Lớp 5 Toán
1
0

Tuổi của Em bây chừ vội 4 lần tuổiem Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây chừ.Đến lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng thể tuổi của nhì đồng đội là 51 tuổi. tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?


Lớp 5 Tân oán
0
0

Tuổi của em bây giờ gấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay.đến lúc tuổi em bởi tuổi anh bây giờ thì tổng thể tuổi của nhị bạn bè là 51 tuổi.Tính tuổi từng người?


Lớp 5 Tân oán
0
0

TUỔI CỦA EM HIỆN NAY GẤP 4 LẦN TUỔI EM KHI TUỔI ANH BẰNG TUỔI EM HIỆN NAY.ĐẾN KHI TUỔI EM BẰNG TUỔI ANH HIỆN NAY THÌ TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI ANH EM LÀ 51 TUỔI.TÍNH TUỔI CỦA MỖI NGƯỜI HIỆN NAY.

Xem thêm: “ Gia Định Tam Gia Gồm Những Ai ? Gia Định Tam Gia Anhoabook


Lớp 5 Toán thù
1
0

tuổi em hiện thời vội vàng 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em bây giờ.Đến Khi tuổi em bởi tuổi anh bây chừ thì tổng cộng tuổi của nhị bằng hữu là 51tuổi.Tính tuổi của em,tuổi cùa anh hiện nay


Lớp 5 Tân oán
1
0

Tuổi của em bây giờ vội 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bởi tuổi em bây chừ.Đến Khi tuổi em bằng tuổi anh thì tổng thể tuổi của 2 đồng đội là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi người hiện nay.


Lớp 5 Toán thù
0
0

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ.Đến khi tuổi em bởi tuổi anh thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi người hiện nay.


Lớp 5 Tân oán
2
0

Tuổi của em bây giờ gấp 4 lần tuổi em Khi tuổi anh bằng tuổi em bây chừ.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tổng cộng tuổi của 2 đồng đội là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi cá nhân bây giờ.


Lớp 5 Toán thù
0
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)