Vị Trí Đặt Bát Hương Trên Mộ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mo da Xanh REU – Mo da Tam Son Xanh REU dep 2020


8. Văn khấn bốc bát hương cho gia tiên

Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật! (3 lạy)Con lạy chín phương trời mười phương chư phật, chư phật mười phương.Con kính lạy các chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên.Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tên con là ……………………. Ngụ tại …………………………….

Bạn đang xem: Vị trí đặt bát hương trên mộ

Hôm nay ngày lành tháng tốt, con xin quan thần linh, gia tiên nội ngoại, bà cô ông mãnh dòng họ (…) cho con được làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới) để thờ cúng gia tiên nội ngoại bà cô ông mãnh dòng họ (…) tại gia.

Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại, bà cô ông mãnh sống khôn thác thiêng, hôm nay con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới) , kính xin các cụ chứng tâm chứng lễ về phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an.

Xem thêm: Cách Copy Văn Bản Trong File Pdf, Cách Sao Chép (Copy) Dữ Liệu Trong File Pdf

Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông, còn nhiều lầm lỗi. Con xin gia tiên nội ngoại, bà cô, ông mãnh xá lầm lỗi cho con, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu.Con Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật! (3 lạy).

Khu Lăng mộ đá ĐẸP bằng đá xanh rêu nguyên khối của Đá mỹ nghệ Trung Kiên

(Cúng xong hương cháy hết đợt thứ nhất, sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu hóa vàng, tờ văn khấn. vãi gạo, muối ra trước ngõ ( vãi riêng từng thứ). Lúc tàn hết hương thì xin tạ lễ, đem thịt là trứng sống luộc chin)